Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018

Viimati uuendatud Neljapäev, 07 September 2017

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised
 1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 

RT I, 20.05.2017, 18