Põhikooli eksamite toimumise ajad 2018

Viimati uuendatud Neljapäev, 07 September 2017

 

Põhikooli lõpueksamid Juuru Eduard Vilde Koolis 2017/2018. õa

Eksamid algavad kell 10.00

 

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 2matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 4valikeksam inglise või vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 4valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.