Loode-Eesti regionaalne klaverikonkurss

Viimati uuendatud Esmaspäev, 30 November 2015

Juuru Eduard Vilde Kooli Huvikool osales X Loode-Eesti regionaalsel klaveriõpilaste konkursil 14. novembri 2015 Tabasalu Muusikakoolis.

Konkursitules olid:

Regiina Evardson (II klass),

Matteus Aus(III klass) - õp. Ester Ilves

Ihan Jalukse (III klass) ja

Greete Kazimirov (V klass) - õp. Liidia Ilves

Konkursi heale tulemusele aitavad kindlasti kaasa osalejate emotsionaalsed kaasaelajad, nende pereliikmed. Ka meil olid vennad ja vanemad kaasas: Kert Jalukse (IV kl.), kes käevigastuse tõttu pidi konkurssi „pingil istujate“ seast kuulama-vaatama ja Luukas Aus (I kl.), kes jälgis oma elu esimest laiemat muusikalist pidupäeva. Palju abi pakkus ka õpetaja Nele Aus, kes harjutusklasside ja konkursisaali pikkade vahemaade reguleerimisel oma abi pakkus. Perekond Jaluksed olid kaasa elamas täisarvuliselt ja see andis meie tandemile suurt tuge.

Meie kooli õpilased olid üllatavalt tublid, sest suurel laval suurel tiibklaveril ja rohkearvulise kuulajaskonna ees esineda oli nagu tundmatus kohas vette hüppamine. Kuid nende õpetajad võisid olla uhked, sest paljudki suuremate koolide õpetajad olid üllatunud ja laususid tunnussõnu uutele tulijatele. Selleks, et ka žüriile (Marja Jürisson ja Toivo Peäske) silma paista, oli vaja aga tõeliselt muusikalist muljet avaldada. See õnnestus Matteus Ausil palaga „Pehmed helbed“ (autor K. Rebane). Seda esitust ja veel teistegi muusikapalu saame kuulata 14. detsembril kell 18 Juuru Rahvamajas Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli jõulukontserdil.