Viimati uuendatud Pühapäev, 13 Jaanuar 2013

Nädala info 07-01-2013

 

Tänusõnad

 •  

Juhtimine   

 • IT pargi arengukava arutelu toimub neljapäeval, 10.jaanuaril kell 11 Vilde toas. Osalevad: S.Kautsaar, R.Kaljura, M.Jaanson, A.Normak, V.Leinberg, A.Ellam.
 • Uurimistööde juhend töötada läbi ja esitada ettepanekud ainegruppide esindajatel hiljemalt 14.jaanuar. 

Klassijuhatajad 

 • Palume õpilasi teavitada tunniplaani muudatustest.  
 • II veerandi puudumiste kokkuvõtted korda teha 10. jaanuariks.  

Aineõpetajad   

 • III veerandi tunniplaan on muutunud. 
 • 11. klassi õpilastel ja aineõpetajatel täita hiljemalt 14. jaanuariks 2013 eksperthinnangud. Sissepääsuparoolid vajadusel sotsiaalpedagoogilt.
 • 11. kl õpilased valisid enne vaheaega uurimistööde teemad. Hiljemalt uue veerandi algul juhendajatel  koostöös õpilastega  koostada uurimistöö ettevalmistamise ajakava ja saata  11. jaanuariks õppealajuhataja meilile. 
 • Kolmapäeval, 9. jaanuaril, on eelkool.
 • 20. jaanuariks valivad 12. kl õpilased lõpueksamid.
 • 9. kl õpilased valivad valikeksamid 1. veebruariks.
 • II veerandi puudulike hinnete parandamiste tähtajad määrab aineõpetaja. Teade märkida eKooli.   

Tugisüsteemid

 •  

Huvikool

 •  

Huvitegevus 

 • Huvijuht töötab teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.
 • 8. jaanuaril kell 9.00 - 12.30 toimub auditooriumis üleilmastumise teemaline koomiksite töötuba (töötuba toimub maailmahariduse programmi raames). Töötoas osaleb õp Ene Holstingu poolt kokku kutsutud 6.-12. kl õpilaste grupp.
 • 31. jaanuaril toimub kooli territooriumil lumelinna ja lumeskulptuuride ehitamine!
 • 8. veebruaril toimub Juuru Gümnaasiumi 5.-12. klassi MOESHOW. Pärast moeshowd jätkub rahvamajas disko. Täpsem info tulekul: jälgige huvitegevuse kodulehte. 
 • UNICEFi heategevusprojekt "Väike heategu". Tähelepanu projektis osalenud õpilased: müümata jäänud kaardid ja müüdud kaartide eest saadud raha tagastada huvijuhile hiljemalt 10. jaanuariks.

Infotehnoloogia

 • Kooli osteti 5 uut projektorit, mis seatakse statsionaarselt üles järgmistesse klassidesse: 211, 303, 311, 405 ja algklassidele ratastega projektorlauale. Ekraanid tuuakse Soomest sel nädalal. 

Majandustegevus

 • Sööklas vahetati vaheajal mööbel välja.