Viimati uuendatud Esmaspäev, 14 Jaanuar 2013

Nädala info 07-01-2013

 

Juhtimine   

 • IT pargi arengukava arutelu toimus neljapäeval, 10.jaanuaril kell 11 Vilde toas. Osalesid: S.Kautsaar, R.Kaljura, V.Leinberg, A.Ellam. Määrati järgmised prioriteedid: I - arvutiklassi uuendamine II - võrgu ümberehitus. IT juht tegeleb hinnapakkumiste ja projektidega (tähtajad 17.jaanuar ja 10.veebruar). Peale tähtaegade täitmist koostatakse IT-eelarve strateegia.
 • Uurimistööde juhend läheb direktori poolt kinnitamisele.
 • II veerandil suurenes põhjuseta puudumiste (puudujate) arv. Tegutseme vastavalt kooli kodukorrale - käskkirjad, vestlused jm. 
 • TALIS 2013 uuring toimub ajavahemikul 1. - 31. märtsil. Uuringus osalevad kõik III kooliastme õpetajad ja direktor. Täiendav info enne uuringut.
 • Peagi hakkavad täiendkoolitused riigieksamite ainetes. Õpetajal täita eelnevalt koolitussoovi leht.  

Klassijuhatajad 

 • KEAT koolitused 6.kl õpilastele: pääste koolitus kolmapäeval, 16. jaan 6. ja 7. tund ning politsei koolitus 13. veebr 6. ja 7. tund inimeseõpetuse tundide ajal.
 • Teisipäeval, 15. jaan klassijuhataja tunni ajal tutvustab õppealajuhataja 9. kl õpilastele põhikooli lõpetamise tingimusi.

Aineõpetajad    

 • 11. klassi õpilastel ja aineõpetajatel täita hiljemalt 14. jaanuariks 2013 eksperthinnangud. Sissepääsuparoolid vajadusel sotsiaalpedagoogilt.
 • 11. kl õpilased valisid enne vaheaega uurimistööde teemad. Hiljemalt uue veerandi algul juhendajatel  koostöös õpilastega  koostada uurimistöö ettevalmistamise ajakava ja saata  11. jaanuariks õppealajuhataja meilile. Tähtaegselt on esitatud nelja õpilase ajakava (juh Helle Kiviselg, P. Õunmaa).  
 • 21. jaanuariks valivad 12. kl õpilased lõpueksamid.
 • 23. jaanuariks välja panna gümnaasiumi õpilastele kursusehinded õppeainetes, milles kaks kursust õppeaastas.  
 • 9. kl õpilased valivad valikeksamid 1. veebruariks.
 • II veerandi puudulike hinnete parandamiste tähtajad määrab aineõpetaja. Teade märkida eKooli.
 • 18. jaanuaril 4. kl õpilased  rahvakulturipäeval Märjamaal. 
 • Kui õpilane pöördub aineõpetaja poole sooviga järele vastata, peab õpetaja vastavalt hindamisjuhendile seda võimaldama.  

Tugisüsteemid

 • 6. ja 7. kl mõned õpilased käituvad tundidesse endiselt ebaõpilaslikult, rikuvad kooli kodukorda, segavad kaasõpilaste ja õpetajate tööd.  Klassijuhatajatel jaanuarikuu jooksul läbi viia probleemsete õpilastega arenguvestlused. 

Huvikool

 •  

Huvitegevus 

 • Huvijuht töötab teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.
 • 17. jaanuar - lauamängude neljapäev. 1.-4. klass alates 6. tunnist, 5.-12. klass alates 7. tunnist. Lauamänge mängitakse auditooriumis.
 • 24. jaanuar - dokfilmide neljapäev 6. ja 7. tunni ajal auditooriumis. Valikus on loodusteemalised dokumentaalfilmid
 • 29. jaanuaril lumelinna ja -kujude ehitamine. 
 • 31. jaanuaril StartIT - infotehnoloogia valdkonda, karjäärivõimalusi tutvustav üritus 8.-12. klassile. Ürituse alguses toimub vestlus, pärast mida jätkuvad aktiivsed töötoad.
 • 8. veebruaril algusega kell 16.00 toimub rahvamajas Juuru Gümnaasiumi 5.-12. klassi MOESHOW, pärast mida jätkub disko. Moeshow teema on meedia ja muusika. Moeshowd korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga. NB: lisabuss väljub kell 20.00. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/61-moeshow 
 • 12. veebruaril vastlapäeva tähistamine Valgehobusemäel. Väljasõit kooli juurest kell 10.30. Vastlapäeva tähistab korraga terve koolipere. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/62-vastlapaev

Infotehnoloogia

 • Kooli osteti 5 uut projektorit, mis seatakse statsionaarselt üles järgmistesse klassidesse: 211, 303, 311, 403 ja algklassidele ratastega projektorlauale. Hr. E.Tuural ei olnud võimalik eelmisel nädalal Eestisse tulla ekraane tooma. Ootame teda siiski lähiajal.

Majandustegevus

 • Suurte söögivahetunnil on juba teist korda käesoleval õppeaastal ette tulnud kaasõpilaste toidu rikkumist. Häbi toidurikkujale!
 • Osades klassiruumides on teostatud akende soojustamine. Jätkame vastavalt vajadusele.