Viimati uuendatud Esmaspäev, 21 Jaanuar 2013

Nädala info 21-01-2013

 

Tänusõnad 

 • Õnnitleme Juuru valla preemiate saajaid: Asta Ahlberg - kultuuripreemia, Ester Ilves - haridustöö preemia, Anneli Simkin - sotsiaaltöö preemia, Juuru Valla Emade Ühenduse liige.

Juhtimine  

 • Uurimistööde juhend kinnitatud. Avaldatud kooli kodulehel Avaleht/Dokumendid.
 • Õppenõukogu toimub teisipäeval, 22.jaanuaril kell 14.45 auditooriumis. Teated õppenõukogu liikmetele saadetud e-mailile.  
 • 6. märtsil toimub Rapla ÜGs gümnaasiumi koolieksami infopäev. Koolist võib osaleda kolm õpetajat, nimekiri täpsustamisel.
 • 28.01 - 01.02.2013 direktor S.Kautsaar puhkusel. Kohusetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal õppealajuhataja P.Malva ja majanduse alal majandusjuhataja V.Tammik. 

Klassijuhatajad

 • Teisipäeval, 22. jaanuaril toimub 6. kl õpilastele koolitus "Eneseregulatsioon käitumismustrites" 1. ja 2. tunni ajal auditooriumis. 

Aineõpetajad    

 • 21. jaanuariks valisid 12. kl õpilased lõpueksamid. 
 • 23. jaanuariks välja panna gümnaasiumi õpilastele kursusehinded õppeainetes, milles kaks kursust õppeaastas. Hinded hiljemalt  31. jaanuariks kanda õpilaste matriklitesse. 
 • 9. kl õpilased valivad valikeksamid 1. veebruariks.   
 • Koolis kehtivad vastavalt sisekorraeeskirjale ja kodukorrale ühtsed nõuded kõikidele õpetajatele ja õpilastele. Ühtegi tundi ei vahetata, asendata, jäeta ära ega lõpetata varem ilma õppelajuhatajat teavitamata. Järelvastamised toimuvad konsultatsioonitundide või õpetajate ja õpilaste omavahel kokkulepitud aegadel.

Tugisüsteemid

 • 6. ja 7. kl mõned õpilased käituvad tundides endiselt ebaõpilaslikult, rikuvad kooli kodukorda, segavad kaasõpilaste ja õpetajate tööd. Klassijuhatajatel jaanuarikuu jooksul läbi viia probleemsete õpilastega arenguvestlused. 

Huvikool

 •  

Huvitegevus 

 • Huvijuht töötab teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti. 
 • 24. jaanuar - dokfilmide neljapäev 6. ja 7. tunni ajal auditooriumis. Valikus on loodusteemalised dokumentaalfilmid
 • 29. jaanuaril lumelinna ja -kujude ehitamine. Teema "Issanda loomaaed on kirju". Tunnid 30 minutit. 1.-4. klass alustab kell 13.00, tee ja kringel kell 14.30; 5.-12. klass alustab kell 13.50, tee ja kringel kell 15.30. Üritus on klassidele kohustuslik! Klasside juures viibivad ka klassijuhatajad! NB: üritus toimub ainult piisava lume korral. Õpilastel palutakse kaasa võtta labidad, kühvlid, ämbrid - kõike, mida läheb ehitamiseks vaja!

          Tundide ajad:

          1. 9.05 - 9.20 (klj tund)

          2. 9.30 - 10.00

          3. 10.10 - 10.40

          I söögivahetund

          4. 11.00 - 11.30

          II söögivahetund

          5. 11.50 - 12.20

          6. 12.30 - 13.00

          7. 13.10 - 13.40   

 • 31. jaanuaril StartIT - infotehnoloogia valdkonda, karjäärivõimalusi tutvustav üritus 8.-12. klassile. Ürituse alguses toimub vestlus, pärast mida jätkuvad aktiivsed töötoad.
 • 8. veebruaril algusega kell 16.00 toimub rahvamajas Juuru Gümnaasiumi 5.-12. klassi MOESHOW, pärast mida jätkub disko. Moeshow teema on meedia ja muusika. Moeshowd korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga. NB: lisabuss väljub kell 20.00. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/61-moeshow 
 • 12. veebruaril vastlapäeva tähistamine Valgehobusemäel. Väljasõit kooli juurest kell 10.30. Vastlapäeva tähistab korraga terve koolipere. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/62-vastlapaev
 • Uus koolikella meloodia on kasutusel alates 21. jaanuarist. Vastuse küsimusele, miks selline meloodia, leiab kooli kodulehelt www.juuru.edu.ee
 • Rohelised taarakogumiskastid asuvad uue maja fuajees ja vana maja garderoobi juures. Tegemist on üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga (kestab 15. märtsini), mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha endale, kasutades seda koolile sporditarvete ostmisel. Täpsem info kooli kodulehel!

Infotehnoloogia

 • Siseministeeriumi vahendusel toodi koolile 15 arvutit ja kuvarit. IT-juht vaatab nende kasutusvõimaluse üle ja seejärel otsustatakse kasutuskoht. 

Majandustegevus