Viimati uuendatud Teisipäev, 05 Veebruar 2013

Tänusõnad 

 • Kiitus 8. kl õpil Elina Siniallikule omaloomingu saatmise eest Raplamaa Sõnumitessse. Muinasjutt avaldatud 30. jaanuari ajalehes. Täname juhendajat õpetaja Marju Vahtrikut.

Juhtimine   

 • Lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 6. veebruaril kell 18.00 auditooriumis.   

          Päevakord:

          E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi ümberkorraldamine (Juuru vallavanem Margus Jaanson, arendus- ja kultuurispetsialist Aili Normak)

          NB! Klassikoosoleku läbiviimise vajalikkuse üle otsustab klassijuhataja ise.

 • Homme, 5. veebruaril on eelkooli lapsed koolis.  

Klassijuhatajad

 • Õpilastel on sööklas iga klassi jaoks kindlad kohad. Leiba süüakse ja teed  juuakse peale suusatunde sööklas. 
 • Veeohutuskoolitus 11. kl õpilastele toimub teisipäeval, 5. märtsil kell 9.00 auditooriumis.  

Aineõpetajad     

 • 9. kl õpilased külastavad Vilde muuseumi ja osalevad Meie Riik projektis kolmapäeval, 6. märtsil. 
 • 8. veebruaril toimub elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaad: kell 12.00 gümnasistid. 9. veebruaril on Raplas emakeeleolümpiaad. Nimekirjad personali listi saadetud.  
 • Eksamimaterjalide (9., 12. kl) tellimused esitada Ülle Rahuojale hiljemalt 8. veebruariks. 
 • Reedel, 8. märtsil toimub 12. kl eesti keele proovieksam auditooriumis.  Aineõpetajad viibivad oma tunni ajal õpilaste juures. 

Tugisüsteemid

 • Alates kolmapäevast on nn rahuklass ruumis 205 õpilastele, kes segavad õpilaste ja õpetajate tööd ainetundides. Tunnist eemaldatud õpilastele kirjutab aineõpetaja märkuse koos põhjendusega eKooli. Õpilased teevad iseseisvat tööd, kõiki töid hinnatakse, hinded kantakse ekooli.

Huvikool

 •  

Huvitegevus 

 • 04.-10. veebruar Eestis tähistatakse Turvalisema Interneti nädalat. Lisainfo: http://www.targaltinternetis.ee/. Targalt Internetis koolitused Juuru Gümnaasiumi õpilastele toimuvad 20. veebruaril 1.- 5. kl õpilastele auditooriumis: 3. t 3., 4. kl õpil teema Mina internetis; 4. t 1., 2.kl õpil Tere, internet; 5. t 5. kl õpil Suhtlemine võrgustikes. 
 • 8. veebruaril algusega kell 16.00 toimub rahvamajas Juuru Gümnaasiumi 5.-12. klassi MOESHOW, pärast mida jätkub disko (DJ Tre raadiost). Moeshow teema on meedia ja muusika. Moeshowd korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga. Kooliringibuss väljub kelll 14.35 (Ingliste, Orguse, Maidla, Härgla, Järlepa, Mahtra). Kaiu, Kuimetsa õpilased viib vajadusel koju majandusjuhataja.  NB: lisabuss väljub kell 20.00. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/61-moeshow 
 • 12. veebruaril vastlapäeva tähistamine Valgehobusemäel ja Pirgu terviseradadel. Toimub kaks esimest ainetundi (2., 3. tund), klassijuhataja tundi ei ole. Koolipäev algab kell 8.50. Saiakesed ja soe tee võetakse mäele kaasa. Väljasõit kooli juurest kell 10.30. Vastlapäeva tähistab korraga terve koolipere. 1.-3. klass lustib Pirgu terviseradadel; 4.-12. klass Valgehobusemäel. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/62-vastlapaev
 • 14. veebruar - Sõbrapäeva tähistamine. Korraldavad 8. ja 3. klass koostöös huvijuhiga. 
 • Uus koolikella meloodia - käimas on koolikella meloodia uuendamine. Info huvitegevuse lehel.
 • Rohelised taarakogumiskastid asuvad uue maja fuajees ja vana maja garderoobi juures. Tegemist on üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga (kestab 15. märtsini), mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha endale, kasutades seda koolile sporditarvete ostmisel. Täpsem info kooli kodulehel!

Infotehnoloogia

 • Infojuhiga on tööleping lõpetatud.  

Majandustegevus

 • Homsest alates on majas uus töömees kahel päeval nädalas. Tööpäevad täpsustamisel.