Viimati uuendatud Esmaspäev, 11 Veebruar 2013

Nädala info 11-02-2013

Tänusõnad 

 • Kiitus bioloogiaolümpiaadil osalejatele: 8. kl Kadri Laur 8.- 9. koht, Maria-Niina Voznjuk 8.- 9. koht, Kärt Kullap, Hannaliisa Visk; 9. kl Emili Aus 7. koht, Mari-Liis Mäekivi; 12. kl Elvis Leinberg 8. koht, Kristin Tomberg 9. koht. Täname õpetaja Helle Kiviselga õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks. 
 • Kiitus Rapla mk teatesuusatamise EV osalenud õpilastele: Kristel Leola, Elvis Leinberg, Merkko Haljasmets (võistkond saavutas 2. koha); Mikk Anderson, Liis Lee, Kaspar Treinberg ( 4. koht).  Täname juhendajaid õpetajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat.
 • Täname 9. klassi ja klassijuhatajat Ene Holstingut Moeshow 2013 korraldamise eest! 

Juhtimine   

 • 14.-15. veebruaril direktor S.Kautsaar haridusjuhtide aastakonverentsil (Pärnu).

Klassijuhatajad

 • Kui õpilased on kehalisest kasvatusest vabastatud või ei saa tunnis osaleda mingil muul põhjusel, peavad nad õpetajaid enne tunde kindlasti teavitama, esitama vabastustõendi. Edasised tegevused otsustavad õpetajad. Kui õpilased neid korraldusi ei täida, on õpetajatel õigus märkida päevikutesse põhjuseta puudumised. Alus: Kooli hindamisjuhend: Kokkuvõttev hindamine kehalises kasvatuses; Kodukord: Õpilase kohustused punktid 7, 8, 18. 
 • Veeohutuskoolitus 11. kl õpilastele toimub teisipäeval, 5. märtsil kell 9.00 auditooriumis.  

Aineõpetajad     

 • 9. kl õpilased külastavad Vilde muuseumi ja osalevad Meie Riik projektis kolmapäeval, 6. märtsil. Väljasõit kell 9.00. 
 • Reedel, 1. märtsil toimub 12. kl eesti keele proovieksam auditooriumis.  Aineõpetajad viibivad oma tunni ajal õpilaste juures. 
 • Neljapäeval, 14. veebruaril on õpilased suusavõistlustel. Väljasõit kell 12.00. Nimekiri kolmapäeval stendil.  

Tugisüsteemid

 • Alates kolmapäevast on nn rahuklass ruumis 205 õpilastele, kes segavad õpilaste ja õpetajate tööd ainetundides. Valveõpetajate graafik saadetakse personali listi. Kindlat graafikut hetkel koostada ei saa seoses koolituste ja haigustega. Tunnist eemaldatud õpilastele kirjutab aineõpetaja märkuse koos põhjendusega eKooli. Aineõpetajatel õpilaste jaoks ette valmistada töölehed jm tööülesanded, mida õpilased täidavad iseseisvalt õpetajate juuresolekul. Kirjalikud tööd pannakse õpetajate tuppa aineõpetajate postkastidesse. Kõik tööd peavad aineõpetajad kindlasti hindama, hinded märkida päevikutesse.   

Huvikool

 •  -

Huvitegevus 

 • 12. veebruaril vastlapäeva tähistamine Valgehobusemäel ja Pirgu terviseradadel. Toimub kaks esimest ainetundi (2., 3. tund), klassijuhataja tundi ei ole. Koolipäev algab kell 8.50. Saiakesed ja soe tee võetakse mäele kaasa. Väljasõit kooli juurest kell 10.30. Vastlapäeva tähistab korraga terve koolipere. 1.-3. klass lustib Pirgu terviseradadel; 4.-12. klass Valgehobusemäel. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/62-vastlapaev
 • 14. veebruar - Sõbrapäeva tähistamine. Korraldavad 8. ja 3. klass koostöös huvijuhiga. Tegevused: hommikul, enne koolipäeva algust, üllatus koolimaja uksel; kaartide/südamete meisterdamine sõbrale huvijuhi kabinetis (vana maja, ruum 126); sõbrapäeva postkastid koolimaja uues ja vanas osas (kaarte jagavad laiali 8. ja 3. klassi õpilased vahetundides); klassi SÕBRA valimine - tagasiside huvijuhile 4. tunni alguseks. Klassi SÕBRAD kuulutatakse välja teisel söögivahetunnil kooli fuajees (algklassides korraldavad valimist klassijuhatajad, 5.-12. kl klassivanemad).
 • 20. veebruar "Targalt Internetis" koolitused 1.- 5. kl õpilastele auditooriumis: 3. t 3., 4. kl õpil teema "Mina internetis"; 4. t 1., 2.kl õpil "Tere, internet"; 5. t 5. kl õpil "Suhtlemine võrgustikes".
 • 21. veebruar "Roomajate üritus". Pileti hind 2 eurot! NB: klassijuhatajad, palun korjake rahad järgmise nädala teisipäevaks! Aeg täpsustamisel!
 • 22. veebruar 5. tund Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud aktus! Toimub 4 esimest ainetundi!
 • Plakati konkurss "Eestimaa on selline...".

          Tingimused:

  • plakati suurus A3; 
  • plakati kujundamiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid ja vahendeid;
  • plakat peab sisaldama luuletust, laulusõnu, mis on seotud etteantud teemaga "Eestimaa on selline". Tervitatav on omalooming!
  • plakati kaunistamiseks kasutada Eesti sümboolikat;
  • parimad tööd saavad premeeritud
  • plakat tuua huvijuhi kätte 19. veebruariks 
 • Uus koolikella meloodia - käimas on koolikella meloodia uuendamine. Info huvitegevuse lehel.
 • Rohelised taarakogumiskastid asuvad uue maja fuajees ja vana maja garderoobi juures. Tegemist on üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga (kestab 15. märtsini), mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha endale, kasutades seda koolile sporditarvete ostmisel. Täpsem info kooli kodulehel!

Infotehnoloogia

 • Infojuht Martti Raavel alustab tänasest tööd.  M.Raavel on majas esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 9.00 - 12.00. 

Majandustegevus

 • -