Viimati uuendatud Esmaspäev, 18 Veebruar 2013

Nädala info 18-02-2013

Tänusõnad 

 • Kiitus eesti keele olümpiaadil osalejatele: 8. kl Kadri Laur 7.- 8. koht, Maria-Niina Voznjuk; 11. kl Heli Poikalainen 8. koht, Kristel Leola, Sigrit Lohk. Täname õpetajaid Marju Vahtrikut ja Pirje Väljaotsa õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks.  
 • Kiitus Rapla mk koolinoorte suusatamise MV-l osalenud õpilastele: 5. kl Dan Mustallikas 10. koht, Juss Parek; 6. kl  Mikk Anderson 5. koht, Vivian Haljasmets 7. koht; 8. kl Tõnu Reemi 7. koht, Britta Roosaar; 11. kl Kristel Leola 6. koht. Täname juhendajaid õpetajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat. 
 • Kiitus Rapla mk valdadele talimängudel osalenud õpilastele ja õpetajatele: Tõnu Reemi suusatamises 4. koht, Mikk Anderson suusatamises 5. koht; Elvis Leinbergile ja Merkko Haljasmetsale osalemise eest lumerajasõidus ning õpetaja Meeri Ehandile osalemise eest suusatamises.
 • Täname 3. ja 8. klassi ja klassijuhatajaid Aili Parekut ja Helle Kiviselga sõbrapäeva korraldamise ja läbiviimise eest! 

Juhtimine    

 • Kooliürituse läbiviijal (õpetajal) kooskõlastada kulutuste tegemine majandusjuhataja või direktoriga. 

Klassijuhatajad

 • Kui õpilased on kehalisest kasvatusest vabastatud või ei saa tunnis osaleda mingil muul põhjusel, peavad nad õpetajaid enne tunde kindlasti teavitama, esitama vabastustõendi. Edasised tegevused otsustavad õpetajad. Kui õpilased neid korraldusi ei täida, on õpetajatel õigus märkida päevikutesse põhjuseta puudumised. Alus: Kooli hindamisjuhend: Kokkuvõttev hindamine kehalises kasvatuses; Kodukord: Õpilase kohustused punktid 7, 8, 18. 
 • Veeohutuskoolitus 11. kl õpilastele toimub teisipäeval, 5. märtsil kell 9.00 auditooriumis.
 • KEAT esmaabi praktiline koolitus 6. kl õpilastele toimub kolmapäeval, 3. aprillil 6. ja 7. tunni ajal.  

Aineõpetajad   

 • Lähenevad kursusehinnete väljapanemiste tähtajad: 11. kl matemaatika,  12. kl matemaatika, eesti keel, ajalugu, inglise keel.
 • 9. kl õpilased külastavad Vilde muuseumi ja osalevad Meie Riik projektis kolmapäeval, 6. märtsil. Väljasõit kell 8.50. 
 • Reedel, 1. märtsil toimub 12. kl eesti keele proovieksam auditooriumis.  Aineõpetajad viibivad oma tunni ajal õpilaste juures.
 • Teisipäeval, 19. veebruaril toimuvad piirkondlikud suusavõistlused Juurus. Palume autod parkida sel päeval kooli siseõuele.
 • Hiljemalt järgmisel nädalal jagab õppealajuhataja kõikidele 7.- 9. kl õpetajatele OECD TALIS 2013 uuringu materjalid. Õpetajad saavad ümbrikud, mis sisaldavad küsimustike tutvustuskirja koos kasutajatunnuse ja salasõnaga ning OECD TALIS 2013 põhiuuringut tutvustavaid infomaterjale. OECD TALIS 2013 uuring toimub ajavahemikul 1.-  31. märts, selle täitmine on kõikidel 7.- 9. kl õpetajatel kohustuslik. 
 • 8. kl loovtööde kaitsmine toimub neljapäeval, 9. mail. Õpilased peavad tööd aineõpetajatele esitama hiljemalt 2. maiks.   

Tugisüsteemid

Huvikool

 •  

Huvitegevus 

 • 20. veebruar "Targalt Internetis" koolitused 1.- 5. kl õpilastele auditooriumis: 3. t 3., 4. kl õpil teema "Mina internetis"; 4. t 1., 2.kl õpil "Tere, internet"; 5. t 5. kl õpil "Suhtlemine võrgustikes". Koolitused arvutiklassis: 1. t 6. kl teema Kontod ja keskkonnad; 2. t 7. kl Lahe veeb; 3. t 8., 9. kl Pornograafia ja seks internetis. 
 • 21. veebruar 6. tund "Roomajate üritus". Pileti hind 2 eurot
 • 22. veebruar 5. tund Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud aktus! Toimub 4 esimest ainetundi! Õpilaste riietus on sel päeval pidulik. Bussid väljuvad kell 13.45.
 • Plakati konkurss "Eestimaa on selline...".

          Tingimused:

  • plakati suurus A3; 
  • plakati kujundamiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid ja vahendeid;
  • plakat peab sisaldama luuletust, laulusõnu, mis on seotud etteantud teemaga "Eestimaa on selline". Tervitatav on omalooming!
  • plakati kaunistamiseks kasutada Eesti sümboolikat;
  • parimad tööd saavad premeeritud
  • plakat tuua huvijuhi kätte 19. veebruariks 
 • Uus koolikella meloodia - käimas on koolikella meloodia uuendamine. Info huvitegevuse lehel.
 • Rohelised taarakogumiskastid asuvad uue maja fuajees ja vana maja garderoobi juures. Tegemist on üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga (kestab 15. märtsini), mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha endale, kasutades seda koolile sporditarvete ostmisel. Täpsem info kooli kodulehel!

Infotehnoloogia

 • Infojuht Martti Raavel on majas esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 9.00 - 12.00.

Majandustegevus

 • Vältimaks suuremaid kahjusid õpperuumides, palume vahendite ja ruumide kasutusse suhtuda tähelepanelikult, hoolivalt ja heaperemehelikult meil kõigil! (veekahjustus IV korrusel). Õpilaste klassiruumi jätmine õppetunnivälisel ajal on lubatud üksnes õpetaja juuresolekul ja vastutusel.