Viimati uuendatud Esmaspäev, 01 Aprill 2013

Juuru Vallavolikogu otsus "E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ümberkorraldamine" 28. märts 2013 nr 158

Korraldada ümber E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium põhikooliks ja lõpetada 31. augustil 2014 koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel, koolitustegevuse lõpetamine üldkeskhariduse tasemel toimub järk-järgult, arvestusega, et 2013/2014. õppeaastal toimub koolitustegevus 12. klassis / gümnaasiumi 3. aasta õpilastele.

Juuru Vallavolikogu otsus (terviktekst pdf)

 

...E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi juhtkond, Juuru Vallavalitsus ja Vallavolikogu peavad oma kohustuseks arendada Juurus välja tugev põhikool, luues seal kaasaja nõuetele vastava keskkonna nii õpilastele kui töötajatele....