Viimati uuendatud Esmaspäev, 08 Aprill 2013

Nädala info 08-04-2013

.

Juhtimine    

  • Järgmine eelkool toimub teisipäeval, 7. mail.

Klassijuhatajad      

  • Õppeaasta lõpuks läbi viia arenguvestlused ja koondaruanne esitada õppealajuhatajale hiljemalt 14. juuniks. 

Aineõpetajad     

  • 11. kl õpilased osalevad Miks Ma Mida Teen 2013  üritusel Kohilas kolmapäeval, 10. aprillil alates kella 12.30st. 
  • 12. kl kooliastmehinded välja panna hiljemalt 24. aprillil.  
  • 9. kl eesti keele proovieksam toimub teisipäeval, 30. aprillil algusega kell 9.45 ruumis 303.  
  • Parimate õpilaste ekskursioon  Viljandisse toimub esmaspäeval, 13. mail. 
  • Palume õpetajatel jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).

Huvikool

  •  

Huvitegevus

Infotehnoloogia

  •  

Majandustegevus