Viimati uuendatud Laupäev, 27 Aprill 2013

Nädala info 15-04-2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus vene keele olümpiaadil osalemise eest: 6. kl Merilin Ogga, Mari-Liis Truusööt, Jane Priimägi, Mariliis Reimann. Täname juhendajat õpetaja Lily Kononovat. 
 • Kiitus Eesti meistrivõistlustel võrkpallis osalejatele: 5. kl Kaisa Kornak; 6. kl Merilin Ogga, Mari-Liis Truusööt, Vivian Haljasmets, Jane Priimägi, Kelly Martin, Mari Kuusk, Annemai Lemsalu. Täname juhendajat õpetaja Agur Asperki. 
 • Kiitus lastekoori lauljatele Rapla mk lastekooride festivalil osalemise eest. Täname õpetaja Elve Ruusi õpilaste väga hea ettevalmistamise eest festivaliks. 
 • Kiitus jalgpallivõistlustel osalemise eest: 3. kl Jani Kivi; 5. kl Juss Parek, Rando Aav, Kristofer Kraani. Täname juhendajat õpetaja Toomas Malvat. 

Juhtimine   

 • Järgmine eelkool toimub teisipäeval, 7. mail. Täpsem info on avaldatud kooli kodulehel. 

Klassijuhatajad      

 • Õppeaasta lõpuks läbi viia arenguvestlused ja koondaruanne esitada õppealajuhatajale hiljemalt 14. juuniks. 

Aineõpetajad      

 • 12. kl kooliastmehinded välja panna hiljemalt 24. aprillil.  
 • 9. kl eesti keele proovieksam toimub teisipäeval, 30. aprillil algusega kell 9.45 ruumis 303.  
 • Parimate õpilaste ekskursioon  Viljandisse toimub neljapäeval, 23. mail. 
 • Ülemineku- ja  12. kl lõpueksamite materjalid esitada õppealajuhatajale hiljemalt 30. aprillil. 
 • Palume jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).

Huvikool

 •  

Huvitegevus

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus