Viimati uuendatud Esmaspäev, 22 Aprill 2013

Tänusõnad

 • Kiitus Rapla mk I kooliastme õpioskuste olümpiaadil osalejatele: 1. kl Robert Tulk; 2. kl Kert Jalukse; 3. kl Roomet Tulk. Täname juhendajaid õpetajaid Heli Luhaorgu, Anneli Simkinit, Aili Parekut. 
 • Kiitus Rapla mk "B" klassi võrkpalli MV-l osalejatele: 5. kl Kaisa Kornak; 6. kl Merilin Ogga, Mari-Liis Truusööt, Vivian Haljasmets, Jane Priimägi, Kelly Martin, Mari Kuusk, Annemai Lemsalu. Täname juhendajat õpetaja Agur Asperki. 
 • Täname kõiki südamenädala üritusest osavõtjaid ja kehalise kasvatuse õpetajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat teatevõistluste läbiviimise eest!

Juhtimine    

 • Järgmine eelkool toimub teisipäeval, 7. mail. Täpsem info on avaldatud kooli kodulehel.
 • Direktor S. Kautsaar puhkusel  22.04 - 03.01.2013. Direktori kt õppe- ja kasvatustöö alal õppealajuhataja P. Malva, majanduse alal V. Tammik.

Klassijuhatajad       

 • 30. aprillil on prügikoristuspäev algusega kell 11.45. Täpsem info majandusjuhatajalt. Klassijuhataja tundi hommikul ei toimu, koolipäev algab kell 8.50 esimese ainetunniga. Toimub kolm ainetundi. I vahetuse lõunasöök kell 10.30, II vahetus kell 11.30. Söögivahetunnid 15 min. Kooliringibuss viib õpilased koju kell 14.15, Kaiu, Kuimetsa õpilased liinibussiga kell 13.55. Vihmase ilma korral toimub tavaline koolipäev. 

Aineõpetajad      

 • 12. kl kooliastmehinded välja panna hiljemalt 24. aprillil.  
 • 9. kl eesti keele proovieksam toimub teisipäeval, 30. aprillil algusega kell 8.50 ruumis 303.  
 • Parimate õpilaste ekskursioon  Viljandisse toimub neljapäeval, 23. mail. Väljasõit kooli juurest Rapla raudteejaama kell 8.15. 
 • Ülemineku- ja  12. kl lõpueksamite materjalid esitada õppealajuhatajale hiljemalt 30. aprillil. 
 • Palume jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).

Huvikool

 • 3. mai kell 15.00 Huvikooli kevadkontsert 

Huvitegevus

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus