Viimati uuendatud Laupäev, 27 Aprill 2013

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium 

 

Tänusõnad 

 • Kiitus kogu kollektiivile Juuru koolihariduse 140.aastapäeva tähistava kooli kokkutuleku ettevalmistamise, läbiviimise ja järeltööde eest! Suur tänu õpilastele (esinejad, korralduses kaasaaitajad) ja nende juhendajatele.
 • Kiitus Anneli Otsale, Ülle Rahuojale ja Peep Vahtrikule matemaatikavõistluse Känguru läbiviimise eest.
 • Täname Känguru mängus osalejaid:  3. kl Karl Martin Ots, Lisette Marie Räbovõitra; 4. kl Krislyn Kroon, Riina Evardson; 5. kl Jane Priimägi, Mariliis Reimann; 6. kl Tanel Urgard, Bert Mustallikas; 7. kl Kadri Laur, Tarvo Heinroos; 8. kl Mari-Liis Mäekivi, Elise Leinberg; 9. kl Kristina Niitsoo, Magnus Muinasmaa; 10.kl Kristel Leola, Sigrit Lohk
 • Täname Heli Luhaorgu, Anneli Otsa, Sirje Kautsaart õpilaste hea ettevalmistamise eest matemaatikaolümpiaadiks ja Heli Luhaorgu ka emakeeleolümpiaadiks.  
 • Täname matemaatikaolümpiaadil osalejaid: 4.kl Siim Kibur, Krislyn Kroon, Juss Parek; 5. kl Mari-Liis Truusööt (7.- 8. koht), Mariliis Reimann, Kristo Tammsoo; 6. kl Tanel Urgard (9.- 10. koht)  ja 4. kl emakeeleolümpiaadil osalejaid Siim Kiburit ja Juss Parekut. 
 • Täname Elve Ruusi mudilaskoori lauljatele teatri ühiskülastuse ja Anneli Otsa KEAT koolituste organiseerimise eest.  

Juhtimine

 • Juuru Vallavolikogu 22.märtsi 2012 otsus nr 129 - 1.) Korraldada alates 1.septembrist 2012 E. Vilde nim Juuru Gümnaasium ümber asutusena toimivaks üldhariduskooliks ja huvikooliks. 2.) Juuru Vallavalitsusel viia läbi kõik seadustest tulenevad toimingud käesoleva otsuse täitmiseks.

 • Maakondlik riigieksamite plaan on maavanema poolt kinnitatud. Alustame koolieksamite plaani koostamist. Ootame ettepanekuid selle nädala lõpuni.   12. kl koolieksamite ja 7., 8., 10. kl üleminekueksamite  materjalid esitada aineõpetajatel  õppealajuhatajale hiljemalt 30. aprillil .

Klassijuhatajad

 •  

Aineõpetajad 

 • Kursusehinnete väljapanemise tähtajad (matemaatika - veebr). 
 • PISA test 1996. a sündinud õpilastele toimub teisipäeval, 17. aprillil ruumis 203 (kell 8.50) ja 306 (alates 5. tunnist). Nimekiri õpetajate toas stendil  ja personali listis.
 • 6. kl kolmas tasemetöö on inglise keel (23. mail).  
 • Hiljemalt 31.märtsiks sisestada eksperthinnangud  1.-10.klassi õpilastele- õpilase arengu süsteemne jälgimine, veebikeskkonnas hinnangute andmine etteantud skaala põhjal aineõpetajate poolt. Hinnangute kokkuvõtete tegemisel järgneb arutelu klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, logopeedi, õppealajuhataja ja direktoriga. Selle järel vastavalt vajadusele arenguvestlus lapsevanema ja õpilasega. Abi korral pöörduda sotsiaalpedagoogi poole.
 • Teisipäeval, 3. aprillil 9. kl õpilastel noorte elustiili uuring (eelmise õppeaasta jätk) kell 9.00 ruumis 211.  Õpilased võivad jääda hiljaks teise tundi. 
 • 9. kl eesti keele proovieksam toimub 4. mail 1.- 3. tund auditooriumis.  Pärast eksamit jätkuvad ainetunnid.

Tugisüsteemid

 • Õpilasel, kellel on III veerandi hinne välja panemata või on hinne puudulik, on kohustus osaleda täiendavas õppetöös ja saavutada teadmised vähemalt rahuldavale tasemele hiljemalt 9. aprillil.

Huvitegevus  

 • Huvijuht Mari Sarv töötab majas kahel päeval nädalas (kolmapäeval ja reedel kell 10.00-15.00). 
 • Reedel, 30. märtsil  kell 11.00 toimub Kose Gümnaasiumi noortekoori kontsert rahvamajas. Osalevad 7., 8., 10.- 12. kl õpilased ja lastekoori lauljad ning 3. tunni õpetajad.

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • K.Allikvee on haiguslehel. Kantseleis töötab Triin Parek 8:00-13:00. 

Tegevuskava:

 

Kuupäev 

Sihtgrupp

Ettevõtmine, sündmus jms 

Koht 

Märkused

30. märtsil kell 11.00

7., 8., 10.- 12. kl õpil,

lastekoori lauljad 

Kose Gümnaasiumi noortekoori kontsert 

Rahvamajas 

 

30. aprill 

7.,8.,10.,12.kl  eksamiainete õpetajad

Üleminekueksamite ja 12. kl koolieksamite  materjalide esitamine