Viimati uuendatud Esmaspäev, 29 Aprill 2013

Tänusõnad

 • Kiitus 2. kl õpilasele Kert Jaluksele Rapla mk I kooliastme õpioskuste olümpiaadil  9.- 11. koha saavutamise eest.

Juhtimine    

 • Järgmine eelkool toimub teisipäeval, 7. mail. Täpsem info on avaldatud kooli kodulehel.
 • Direktor S. Kautsaar puhkusel  22.04 - 03.01.2013. Direktori kt õppe- ja kasvatustöö alal õppealajuhataja P. Malva, majanduse alal V. Tammik.

Klassijuhatajad       

 • 30. aprillil on prügikoristuspäev algusega kell 11.45. Täpsem info kooli kodulehel. Klassijuhataja tundi hommikul ei toimu, koolipäev algab kell 8.50 esimese ainetunniga. Toimub kolm ainetundi. I vahetuse lõunasöök kell 10.30. Kooliringibuss viib õpilased koju kell 14.15, Kaiu, Kuimetsa õpilased liinibussiga kell 13.55. Vihmase ilma korral toimub tavaline koolipäev. 

Aineõpetajad       

 • 9. kl eesti keele proovieksam toimub teisipäeval, 30. aprillil algusega kell 8.50 ruumis 303.
 • 9. kl matemaatika proovieksam toimub kolmapäeval, 22. mail 2.- 3. tund ruumis 305. 
 • Parimate õpilaste ekskursioon  Viljandisse toimub neljapäeval, 23. mail. Väljasõit kooli juurest Rapla raudteejaama kell 8.15.  
 • Palume jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).

Huvikool

 • 3. mai kell 15.00 Huvikooli kevadkontsert 
 • Juuru Gümnaasiumi huvikool korraldab sisseastumiskatsed klaveri ja viiuli erialale 27. ja 31. mail. Täpsem info kooli kodulehel. 

Huvitegevus

 • 1. - 4. kl õpilased etendusel "Shrek" neljapäeval, 2. mail. Väljasõit Tallinna kell 9.00.
 • 5.- 11. kl spordipäev toimub kolmapäeval, 22. mail algusega kell 11.45, 1.-  4. kl spordipäev esmaspäeval, 27. mail algusega kell 11.45. 
 • 3. mai - 4.-8. klassile Robotiteatar ja robootika töötuba. 5. tund osalevad kõik 4.-8. klassi õpilased robotiteatris, 6. tund osalevad valitud õpilased (loosi tahtel) robootika töötoas.
 • 21. mai - Juuru kooli õpilaste kevadkontsert.
 • "Vanapaber 2013" - vanapaberit saab tuua kuni 6. maini.
 • Fotokonkurss "Loodus ärkab ellu" - konkursile laekus 5 osalejalt kokku 15 fotot. Fotode hindamine toimub Juuru kooli õpilaste poolt Facebookis Juuru kooli grupi lehel. Konkursist osavõtjaid ja võidufoto tegijat tänatakse ning premeeritakse 21. mail kevadkontserdil!