Viimati uuendatud Esmaspäev, 06 Mai 2013

Nädala info 06-05-2013

Tänusõnad

 • Kiitus 8. kl õpilasele Maria-Niina Voznjukile Kehtna kunstide kooli kunstikonkursil "Oma silmaga" 2013 eriauhinna võitmise eest. Täname juhendajat õpetaja Asta Ahlbergi.
 • Kiitus huvikooli õpilastele ja õpetajatele Ester Ilvesele, Liidia Ilvesele ja Aleksandra Ilvesele kauni kevadkontserdi eest.  
 • Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid prügikoristuspäeval.
 • Kiitus kooli vilistlasele, Rakett69 võitjale, Reigo Kebjale! Artikkel SIIN.

Juhtimine    

 • Järgmine eelkool toimub teisipäeval, 7. mail. Täpsem info on avaldatud kooli kodulehel.
 • Aasta õpetaja 2012/2013 - kandidaatide esitamine toimub virtuaalselt aadressil: http://eformular.com/juurugymn/aastaopetaja2013.html NB! Oma kandidaadi saavad esitada nii õpilased, lapsevanemad kui ka kolleegid! Vorm on avatud kuni 30.05.2013 
 • SA Innove koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Haridustöötajate Liiduga korraldab juba kolmandat korda tunnustusüritust „Eestimaa õpib ja tänab“.  Täpsemalt info siin: http://www.innove.ee/tunnustamine2013 

Klassijuhatajad       

 •  

Aineõpetajad 

 • Inglise keele  kirjalik riigieksam toimub teisipäeval, 7.mail kell 10.00 ja suuline reedel, 10.mail kell 9.00 Rapla VG-s. 
 • 8. kl loovtööde kaitsmine  neljapäeval, 9. mail kell 10.00 auditooriumis.      
 • 9. kl matemaatika proovieksam  kolmapäeval, 22. mail 2.- 3. tund ruumis 305. 
 • Parimate õpilaste ekskursioon  Viljandisse toimub neljapäeval, 23. mail. Väljasõit kooli juurest Rapla raudteejaama kell 8.15. Rong  Rapla raudteejaamast Viljandisse väljub kell 8.48,  tagasi Raplasse jõuab rong kell 18.02. Õpilased tuuakse bussiga Juuru. Nimekiri koostamisel koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega.  
 • Palume jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).
 • ÕPIKUFOND KORDA! Palun hiljemalt 30.maiks korjata ära õpilastelt õpikud ning pidada ka sellekohast arvestust. 30.mail esitada klassijuhatajatele nimekiri õpilastest, kes ei ole õpikut(id) ära toonud

Huvikool 

 • Juuru Gümnaasiumi huvikool korraldab sisseastumiskatsed klaveri ja viiuli erialale 27. ja 31. mail. Täpsem info kooli kodulehel. 

Huvitegevus 

 • 7. mail osalevad õpilased jooksukrossil Kehtnas. Väljasõit kell 12.00.  
 • 5.- 11. kl spordipäev toimub kolmapäeval, 22. mail algusega kell 11.45, 1.-  4. kl spordipäev esmaspäeval, 27. mail algusega kell 12.00.  
 • 21. mai kell 11.45 - Juuru kooli õpilaste kevadkontsert. Koolipäev algab kell 8.50 esimese ainetunniga. 4. tund on klassijuhatajatund. 
 • Fotokonkurss "Loodus ärkab ellu" - konkursile laekus 5 osalejalt kokku 15 fotot. Fotode hindamine toimub Juuru kooli õpilaste poolt Facebookis Juuru kooli grupi lehel 9. maini. Konkursist osavõtjaid ja võidufoto tegijat tänatakse ning premeeritakse 21. mail kevadkontserdil! 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Klassiruumidesse on paigaldatud kõlarid (hääle tugevust saab muuta ise). Siinkohal üks varasem meeldetuletus veel kord: Vältimaks suuremaid kahjusid õpperuumides, palume vahendite ja ruumide kasutusse suhtuda tähelepanelikult, hoolivalt ja heaperemehelikult meil kõigil! Õpilaste klassiruumi jätmine õppetunnivälisel ajal on lubatud üksnes õpetaja juuresolekul ja vastutusel.