Viimati uuendatud Esmaspäev, 27 Mai 2013

Nädala info 27-05-2013

 

Tänusõnad

 • Kiiitus inimeseõpetuse olümpiaadil osalenud õpilastele: 7. kl Carmel Karlson 7. koht, Liis Lee ; 8. kl  Kadri Laur 7. koht, Maria-Niina Voznjuk 8. koht.Täname õpetaja  Anne Järvikut õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks.
 • Täname kevadkontserdil esinenud õpilasi ja nende juhendajaid! 

Juhtimine     

 • Aasta õpetaja 2012/2013 - kandidaatide esitamine toimub virtuaalselt aadressil: http://eformular.com/juurugymn/aastaopetaja2013.html NB! Oma kandidaadi saavad esitada nii õpilased, lapsevanemad kui ka kolleegid! Vorm on avatud kuni 30.05.2013 
 • SA Innove koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Haridustöötajate Liiduga korraldab juba kolmandat korda tunnustusüritust „Eestimaa õpib ja tänab“.  Täpsemalt info siin: http://www.innove.ee/tunnustamine2013, Esitamise aega pikendatud kuni 01.06.2013.
 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 30. mail kell 13.00. Hinded välja panna kolmapäeval, 29. mail hiljemalt kella 18.00ks,  9. kl õpilastele hiljemalt 27. mail. Alates 28. maist algab 9. kl õpilastel eksamiperiood, ainetunde ei toimu. 

Klassijuhatajad       

Aineõpetajad  

 • Ajaloo riigieksam teisipäeval, 28. mail kell 10.00 Rapla Täisk G-s. 
 • 12. kl majanduse koolieksam, 7., 8. kl üleminekueksamid ja 11. kl uurimis- ja projektitööde eelkaitsmised toimuvad teisipäeval, 28. mail. 7. ja 8. kl on esmaspäev, 27. mai eksamieelne vaba päev konsultatsiooniks kokkuleppel aineõpetajaga. 11. kl on vaba päev reede, 24. mai.      
 • 31. mai koolipäeva korraldavad klassijuhatajad, 3. juuni huvijuht koostöös aineõpetajatega. Õppetunde nendel päevadel ei toimu.  Kõik 31.mai - 4. juuni tunnid kanda eKooli tunniplaanipõhiselt. Täpsem 31.mai - 4. juuni päevakava saadetud personali listi ja nähtav kodulehel ning eKoolis. 
 • Palume jälgida kalenderplaani kodulehel (eksamid, tasemetööd, õppenõukogud, kooli üritused jm).
 • ÕPIKUFOND KORDA! Palun hiljemalt 30.maiks korjata ära õpilastelt õpikud ning pidada ka sellekohast arvestust. 30.mail esitada klassijuhatajatele nimekiri õpilastest, kes ei ole õpikut(id) ära toonud

Huvikool 

 • Juuru Gümnaasiumi huvikool korraldab sisseastumiskatsed klaveri ja viiuli erialale 27. ja 31. mail. Täpsem info kooli kodulehel. 

Huvitegevus  

 • 30. mai 5. tund - 9. kl lõpukella aktus Juuru Rahvamajas. Korraldab 8. klass koostöös huvijuhiga.  
 • 3. juuni - õpitubade päev. INFO ja korraldus 5.-8. ja 11. klassile: iga õpilane valib endale 5 erinevast õpitoast ÜHE meelepärase õpitoa ning kinnitab oma osaluse, kirjutades registreerimislehele oma nime. Registreerimislehed ilmuvad fuajeesse 28. mail ning registreerida saab kuni 31. maini. INFO ja korraldus 1.-4. klassile: algklassidest moodustatakse 3 gruppi (1. ja 2. klass; 3.-4. kl I grupp; 3.-4. kl II grupp). Grupid osalevad ette antud ajakava alusel kahes erinevas õpitoas. Täpsem info klassijuhatajatelt.

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus