Viimati uuendatud Esmaspäev, 02 September 2013

Tänusõnad

  • Õnnitlused õpetaja Helle Kiviseljale vanemõpetajaks atesteerimise puhul. 

Juhtimine

  • Juhtkogus esindab käesoleval õppeaastal I-II kooliastet Ülle Elmik ja III-IV kooliastet Meeri Ehandi.
  • Seoses maakonnaliini bussiaja muutusega (toimus juba maikuus), algavad tunnid 2013/2014. õa. kell 9.05.
  • Tundi alustab koolikell, tunni lõpetab õpetaja. Tundide ajad kooli kodulehel http://www.juuru.edu.ee/index.php/oppetoeoe 

Klassijuhatajad       

  • Lõpetajate teejätk (E.Holsting, P.Õunmaa) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 13. sept. 
  • Eelmise õppeaasta eKool palun korda teha ja kõik eelmise õppeaasta päevikud panna lukku (ka klassijuhatamine). Lukustamata päevikud takistavad uute päevikute avamist.

Aineõpetajad  

  •  

Huvikool 

  •  

Huvitegevus  

  • Huviringid 2013/2014 õppeaastal: 1.-3. kl rahvatants (juh. Meeri Ehandi); 4.-6. kl klaasikunstiring (Kristi Allikvee); 1.-4. kl poiste spordiring (Toomas Malva); 5.-9. kl poiste kergejõustik (Toomas Malva); 1.-4. kl tütarlaste spordiring (Anne Järvik); 5.-9. kl tütarlaste kergejõustik (Anne Järvik); 5.-9. kl lastekoor (Elve Ruus); 1.-4. kl mudilaskoor (Elve Ruus); kellamäng (Elve Ruus); näitering (Greete Ogga); 1.-4. kl robootikaring (Mari Palu); meediaring (Mari Palu). Tasulised huviringid: jalgpall (Kaido Mägi, info tel: 5647 6073); võrkpall. Ringitundide plaan selgub septembrikuu jooksul!

Infotehnoloogia

  • Koolikella seadistab alates uuest õppeaastast infojuht M.Raavel. 

Majandustegevus