Viimati uuendatud Esmaspäev, 09 September 2013

 

Juhtimine

 • Juhtkogus esindab käesoleval õppeaastal I-II kooliastet Ülle Elmik ja III-IV kooliastet Meeri Ehandi.
 • Tundi alustab koolikell, tunni lõpetab õpetaja. Tundide ajad kooli kodulehel http://www.juuru.edu.ee/index.php/oppetoeoe 

Klassijuhatajad       

 

 • Lõpetajate teejätk (P.Õunmaa) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 13. sept. 
 • Eelmise õppeaasta eKool palun korda teha ja kõik eelmise õppeaasta päevikud panna lukku (ka klassijuhatamine). Lukustamata päevikud takistavad uute päevikute avamist.
 • Klassides valida tunniplaani viijad, nimed märkida õpetajate toas olevale lehele. 

Aineõpetajad  

 • Tunniplaan on valmis, I veerandil enam ei muutu. 
 • Teisipäeval, 10. sept toimub alates 4. tunnist algklasside spordipäev, kolmapäeval, 11. sept alates 5. tunnist on 5. -12.kl spordipäev. Vihmase ilma korral on tavalised koolipäevad. Kolmapäeval on söögivahetunnid vahetatud.
 • 3., 6., 9., 12. kl ainekavad esitada õppealajuhatajale hiljemalt 16. septembril.
 • Kui õpetajatel on  eKoolis probleeme päevikutega, palume teada anda õppealajuhatajale või direktorile.
 • Konsultatsioonide graafik on õpetajate toas stendil. Palume kõikidel õpetajatel leida aeg ja märkida tabelisse hiljemalt 16. septembril.
 • Peale viimast tundi paluda õpilastel toolid laudadele tõsta.
 • Korrapidamise graafikud on õpetajate toas stendil.   

Huvikool 

 • Õpilaste nimekiri käskkirjaga kinnitatud. Head uut õppeaastat! 

Huvitegevus  

 • 10. september kell 15.00 - Õpilasesinduse suurkoosolek akvaariumis! Oodatud on 5.-9. ja 12. kl klassivanemad ja aktiivsed vabatahtlikud! Esimene koosolek on tutvustav ja üldist infot jagav! 
 • Huviringid 2013/2014 õppeaastal: 1.-3. kl rahvatants (juh. Meeri Ehandi); 4.-6. kl klaasikunstiring (Kristi Allikvee); 1.-4. kl poiste spordiring (Toomas Malva); 5.-9. kl poiste kergejõustik (Toomas Malva); 1.-4. kl tütarlaste spordiring (Anne Järvik); 5.-9. kl tütarlaste kergejõustik (Anne Järvik); 5.-9. kl lastekoor (Elve Ruus); 1.-4. kl mudilaskoor (Elve Ruus); kellamäng (Elve Ruus); näitering (Greete Ogga); 1.-4. kl robootikaring (Mari Palu); meediaring (Mari Palu). Tasulised huviringid: jalgpall (Kaido Mägi, info tel: 5647 6073); võrkpall. Ringitundide plaan selgub septembrikuu jooksul!

Infotehnoloogia

 • Koolikella seadistab alates uuest õppeaastast infojuht M.Raavel.

Majandustegevus