Viimati uuendatud Esmaspäev, 16 September 2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus Rapla mk koolinoorte maastikuteatejooksu võistlustel osalenud õpilastele: 4. kl Greete Kazimirov, Karolina Kirbus, Karola Riis, Lisanna Kadarik, Sandro Reinvart, Jürgen Treinberg, Karl-Erik Pärnoja; 5. kl Rain Meri, Andre Piiriste, Lisette Marie Räbovõitra; 7. kl Jane Priimägi, Mikk Anderson, Pärli Reinvart, Vivian Haljasmets, Mari Kuusk; 8. kl Carmel Karlson, Liis Lee, Villem Ausmees; 9. kl Antero Raismaa, Tarvo Heinroos, Almar Ahlberg. Täname võistkonna esindajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat.
 • Aitäh spordipäevade läbiviijatele ja abikohtunikele! 

Juhtimine

 • Eelteade: Seoses mitmete mahuliste dokumentide arutelude tõttu toimub õppenõukogu koolivaheajal, teisipäeval, 22. oktoobril algusega 10.00
 • Vajame käesolevaks õppeaastaks inglise keele õpetajat (10 õppetundi). Õpetatavad klassid: 8. klass 3 tundi, 9. klass 3 tundi, 12. klass 4 tundi. Lisaks vajame alates II veerandist asendusõpetajat 2, 3, ja 6. klassi inglise keele õpetamiseks.  

Klassijuhatajad        

 • Õpilastele tuletada meelde viisaka käitumise reegleid (tere, palun, tänan, head aega jne). 

Aineõpetajad    

 • 3., 6., 9., 12. kl ainekavad esitada õppealajuhatajale. Meeldetuletused saadetakse ainekavad esitamata õpetajate meilidele. 
 • 8.kl õpetajatel esitada loovtöö teemasid hiljemalt 20. septembril. Kooli teema on: Mina ja ....  (töö pealkiri võib olla sõnastatud teisiti).
 • Kui õpetajatel on  eKoolis probleeme päevikutega, palume teada anda õppealajuhatajale või direktorile.
 • Konsultatsioonide graafik on õpetajate toas stendil.  
 • Korrapidamise graafikud on õpetajate toas stendil.  Korrapidaja õpetaja peab olema õpilastele vajadusel kättesaadav ning nähtav. 

Huvikool 

 • Õpilaste nimekiri käskkirjaga kinnitatud. Klaver - 19 õpilast, viiul - 7 õpilast. Head uut õppeaastat! 

Tugiteenused

Huvitegevus  

 • Õpilasesinduse koosolekud teisipäeviti kell 15.00 akvaariumis! 17.09 kohustuslik osaleda kõigil 5.-12. kl õpilastel, kes soovivad sel õppeaastal osaleda ÕE tegevuses!
 • 16. september - 20. september Õpilasleiutajate riikliku konkursi näitus auditooriumis! Näituse külastamine koos aineõpetaja või klassijuhatajaga!
 • 24. septembril FOTOJAHT. 1.-4. kl 6. tunni ajal; 5.-9. kl 7., tunni ajal! Lisainfo http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/256-fotojaht2013
 • Tantsutrennid Juurus alates oktoobrist piisavalt suure arvu huviliste korral! Trennid toimuksid kolmapäeviti: 7. tund 1.-6. kl ja 8. tund 7.-12. kl. Kuutasu 12 eurot! Info kooli kodulehel! Näidistrennid 25. septembril 7. ja 8. tunniajal Juuru Rahvamajas!
 • Sügisseadete näitus 30. september - 04. oktoober kooli fuajees. Osalemine vabatahtlikkuse alusel! 4. oktoobril viivad õpilased ise oma seaded koju!
 • Vilde FM tegutseb sel õppeaastal 3 koolipäeval nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 3 esimesel vahetunnil! Vastutajad Mihkel Voronkov ja Sten Lätt! 
 • Huviringid 2013/2014 õppeaastal: 1.-3. kl rahvatants (juh. Meeri Ehandi); 4.-6. kl klaasikunstiring (Kristi Allikvee); 1.-4. kl poiste spordiring (Toomas Malva); 5.-9. kl poiste kergejõustik (Toomas Malva); 1.-4. kl tütarlaste spordiring (Anne Järvik); 5.-9. kl tütarlaste kergejõustik (Anne Järvik); 5.-9. kl lastekoor (Elve Ruus); 1.-4. kl mudilaskoor (Elve Ruus); näitering (Greete Ogga); 1.-4. kl robootikaring (Mari Palu); meediaring (Mari Palu). Tasulised huviringid: jalgpall (Kaido Mägi, info tel: 5647 6073); võrkpall. Ringitundide plaan selgub septembrikuu jooksul!

Infotehnoloogia

 • Õpetajate toa printerist on võimalik printida otse garderoobis olevasse printerisse (aitavad Aili, Martti ja Sirje) 

Majandustegevus

 • Bussiplaanid avaldatud kooli kodulehel http://www.juuru.edu.ee/index.php/bussiplaanid
 • Kooli kodukorrast - Õpilased ei viibi üldjuhul vahetundide ajal ilma õpetajata klassiruumis. Õpilasel on kohustus kanda vahetusjalatseid, millel on mittemääriv tald. Vahetusjalatsite kasutamine aitab hoida vahatatud põrandate rikkumist (liivased tallad kraabivad vaha maha!).
 • Koolitoit süüakse ära sööklas - sh puu- ja juurviljad. 
 • Ruumide tuulutamine käib akna tuulutusasendi kaudu. Lubamatu on akna täielik avamine, kardina tuule käes lehvimine aknast sisse-välja ja õpilastel kõhuliasendis üle aknalaudade kõõlumine.
 • Igasse ruumi  on paljundatud uus evakueerimise infoleht, milles peamine muudatus on see,et evakueerimisel ilusa ilma korral toimub kogunemine internaadi hoone ette, ühe klassi õpilased rivistuvad üksteise taha. Kooli ette tulev sissesõit peab jääma päästeautodele vabaks!  Ruumi valdaja(te)l tagada infolehe olemasolu klassis ning kohustus on see õppeaasta alguses taas läbi lugeda. Klassiruumidesse prinditakse ka õpilaste nimekirjad juhtkonna poolt.
 • Töömehena alustas augustis tööd Jüri Karro, tööpäevad üle nädala on 1.) E, K, N ja 2.) E, K