Viimati uuendatud Esmaspäev, 07 Oktoober 2013

Tänusõnad

 • Kiitus Rapla mk koolinoorte jooksude esivõistlustel osalejatele: 1. kl Liisi Karen, Laura Karen; 2. kl  Robert Tulk, Kerli Veerme; 3. kl  Markus Aus; 4. kl  Karola Riis, Karolina Kirbus, Greete Kazimirov, Karl.Erik Pärnoja, Jürgen Treinberg, Sandro Reinvart, Allan Toomingas, Egert Aarma. Täname võistkonna esindajat Anne Järvikut. 

Juhtimine

 • Vajame käesolevaks õppeaastaks inglise keele õpetajat (10 õppetundi). Õpetatavad klassid: 8. klass 3 tundi, 9. klass 3 tundi, 12. klass 4 tundi. Lisaks vajame alates II veerandist õpetaja A.Katkosilt töölt eemalviibimisega asendajat 2, 3, ja 6. klassi inglise keele õpetamiseks.  

Klassijuhatajad        

 •  

Aineõpetajad     

 • Õpetajatel esitada 8. kl loovtöö teemasid. Kooli teema on: Mina ja ....  (töö pealkiri võib olla sõnastatud teisiti). Õpilased valivad koostöös aineõpetajatega loovtöö teemad hiljemalt 1. veerandi lõpuks.
 • 17. oktoobril toimub 9. ja 12. kl õpilaste karjäärinõustamine 2. tunni (vajadusel ka 3. t)  ajal arvutiklassis.    
 • Korrapidaja õpetaja peab olema õpilastele vajadusel kättesaadav ning nähtav. 
 • Kursusehinnete väljapanemise tähtajad on kodulehel ja saadetud aineõpetajatele. Palume tähtaegadest kinni pidada.
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib õpetaja ekooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus.  

Huvikool 

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • Huviringide tunniplaan avalikustatud huvitegevuse lehel: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/aastaringne-tegevus 
 • Õpilasesinduse koosolekud teisipäeviti kell 15.00 akvaariumis! 
 • 24. septembril FOTOJAHT. 1.-4. kl 6. tunni ajal; 5.-9. kl 7., tunni ajal! Lisainfo http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/256-fotojaht2013
 • Tantsutrennid Juurus alates oktoobrist piisavalt suure arvu huviliste korral! Trennid toimuksid kolmapäeviti: 7. tund 1.-6. kl ja 8. tund 7.-12. kl. Kuutasu 12 eurot! Info kooli kodulehel! Näidistrennid 25. septembril 7. ja 8. tunniajal Juuru Rahvamajas!
 • Sügisseadete näitus 30. september - 04. oktoober kooli fuajees. Osalemine vabatahtlikkuse alusel! 4. oktoobril viivad õpilased ise oma seaded koju!
 • 4. oktoober - Õpetajate päeva tähistamine
 • 17. oktoober - koolipere pildistamine

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Kooli kodukorrast - Õpilased ei viibi üldjuhul vahetundide ajal ilma õpetajata klassiruumis. Õpilasel on kohustus kanda vahetusjalatseid, millel on mittemääriv tald. Vahetusjalatsite kasutamine aitab hoida vahatatud põrandate rikkumist (liivased tallad kraabivad vaha maha!).
 • Koolitoit süüakse ära sööklas - sh puu- ja juurviljad. 
 • Ruumide tuulutamine käib akna tuulutusasendi kaudu. Lubamatu on akna täielik avamine, kardina tuule käes lehvimine aknast sisse-välja ja õpilastel kõhuliasendis üle aknalaudade kõõlumine.
 • Evakueerimine läks üldiselt hästi. Kõige suurem puudus oli ATS-süsteemi rike (koridorides häirekellade tööle hakkamine - tänaseks korras).
 • Töömehena alustas augustis tööd Jüri Karro, tööpäevad üle nädala on 1.) E, K, N ja 2.) E, K