Viimati uuendatud Esmaspäev, 07 Oktoober 2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus fotojahil osalenud klassidele ja klassijuhatajatele!

Juhtimine

 • Õppenõukogu toimub 22. oktoobril Pärnus. Info saadetakse eraldi e-mailiga personali listi.
 • Vajame käesolevaks õppeaastaks inglise keele õpetajat (10 õppetundi). Õpetatavad klassid: 8. klass 3 tundi, 9. klass 3 tundi, 12. klass 4 tundi. Lisaks vajame alates II veerandist õpetaja A.Katkosilt töölt eemalviibimisega asendajat 2., 3. ja 6. klassi inglise keele õpetamiseks.  

Klassijuhatajad        

 •  

Aineõpetajad      

 • 17. oktoobril toimub 9. ja 12. kl õpilaste karjäärinõustamine 2. tunni (vajadusel ka 3. t)  ajal arvutiklassis.    
 • Kursusehinnete väljapanemise tähtajad on kodulehel ja saadetud aineõpetajatele. Palume tähtaegadest kinni pidada.
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib õpetaja ekooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus.   

Huvikool 

 •  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus 

 • Huviringide tunniplaan avalikustatud huvitegevuse lehel: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/aastaringne-tegevus 
 • Õpilasesinduse koosolekud teisipäeviti kell 15.00 akvaariumis!
 • Sügisseadete näitus 30. september - 04. oktoober kooli fuajees. Osalemine vabatahtlikkuse alusel! 4. oktoobril viivad õpilased ise oma seaded koju!
 • Oktoober on HEA ÕPETAJA KUU! Õpetaja kiidupostkast asub kooli fuajees 1.-3. oktoober!
 • 4. oktoober - Õpetajate päeva tähistamine. Tunde annavad 9., 12. kl õpilased. Toimub neli 30min ainetundi vastavalt kooli reedesele tunniplaanile. Koolibussid väljuvad kell 12.00!

               Tundide ajad:

               1. 9.05 - 9.35

               2. 9.45 - 10.15

               3. 10.25 - 10.55

                I söögivahetund I - VI klass

               4. 11.10 - 11.40

                II söögivahetund VII - XII klass 

 • 17. oktoober - koolipere pildistamine. Ajasoovidest anda eelnevalt teada huvijuhile!

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus