Viimati uuendatud Esmaspäev, 14 Oktoober 2013

Nädala info 14-10-2013

 

Tänusõnad

 • Eestimaa õpib ja tänab 2013 E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi nominendid olid Heli Luhaorg ja Ene Holsting. Suur tänu teile pühendumise eest!

Juhtimine

 • Hinded välja panna (ka käitumine ja hoolsus) hiljemalt 17. okt kella 15.00ks. Hindamisjuhendist: 7. Õpilasele, kelle veerandihinne on „mitterahuldav“ või „nõrk“ või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines koolivaheaja jooksul individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt. logopeediline abi, parandusõpe, pikk päev jm.), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.
 • II veerandil tunniplaan muutub.
 • Huvijuht 17.-18. oktoobril koolitusel 
 • ÕPPENÕUKOGU TOIMUB teisipäeval, 22. oktoobril kell 10.00 auditooriumis. Õppenõukogu liikmetel osalemine kohustuslik. 

Klassijuhatajad         

 • 17. okt toimub autahvli piltide tegemine klassi pildistamise ajal. Pilte teevad õpilased, kellel tunnistusel viied või neljad, viied (või üksik kolm) ja kellel varem pilti pole.
 • Klassijuhatajatel anda õpilastele enne vaheaega II veerandi esmaspäevane tunniplaan.  
 • On alanud õpilaste vaktsineerimine ja tervisekontroll tervisekeskuses. Sel nädalal läheb arsti juurde 6. kl.  

Aineõpetajad      

 • 8. kl õpilased valivad loovtööde teemad koostöös aineõpetajatega hiljemalt 2. veerandi alguseks.  
 • 17. oktoobril toimub 9. ja 12. kl õpilaste karjäärinõustamine 2. tunni ajal (vajadusel ka 3. t) arvutiklassis. 
 • Reedel, 18. oktoobril toimub neli ainetundi, viies tund on klassijuhataja tund. Kooliringi buss väljub kell 13.20 liinile Ingliste, Orguse, Maidla; kell 13.45 Härgla, Järlepa, Mahtra; Kaiu, Kuimetsa liinibussiga.       

Huvikool 

 •  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • Oktoober on HEA ÕPETAJA KUU!
 • 17. oktoober - koolipere pildistamine. Tunniplaan õpetajate toas stendil!
 • 18. oktoober - Spordipäevade tublimate autasustamine. 1.-4. kl 1. tunni alguses; 5.-12. kl 4. tunni alguses. 
 • 28. oktoober 7. tunni ajal auditooriumis 5.-12. klassi mälumängu I voor. Võistkonnas 6 õpilast!
 • 29. oktoober 5. tunni ajal auditooriumis vestlus-näitus "Ämblikud".  Osalustasu 2 eurot tasuda klassijuhatajale!
 • 4.-8. oktoober - Stiilinädal
 • 12. november - 5.-12. klassi õpilaskoosolek "Minu klassi väärtused"

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus