Viimati uuendatud Esmaspäev, 04 November 2013

Nädala info 04-11-2013

Tänusõnad

 • Kiitus 9. kl õpilastele Kadri Laurile ja Hannaliisa Viskile väga tubli esinemise eest Rapla maakonna kodu-uurimiskonverentsil. Õpilased esindavad meie kooli  ja Rapla maakonda 45. üle-eestilisel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil 29. nov Pärnus. Täname õpetaja Ene Holstingut õpilaste väga hea juhendamise eest. 
 • Kiitus Rapla mk I KA mälumängus osalejatele: 1. kl Ihan Jalukse, 2. kl Robert Tulk, 3. kl Markus Aus. Täname juhendajaid õpetajaid Ülle Elmikut, Heli Luhaorgu, Anneli Simkinit.
 • Kiitus lätlaste tervituskontserdil esinenud õpilastele: 4. kl Lisanna Kadarik; 7. kl Hannula Lobjak, Merilin Ogga, Jane Priimägi, Mari-Liis Truusööt; 9. kl Britta Roosaar. Aitäh juhendajatele: Aleksandra Ilves, Ester Ilves, Elve Ruus, Terje Kaur!
 • Aitäh kõikidele õpetajatele ja koolitöötajatele, kes võõrustasid Läti sõpruskooli õpetajaid! 
 • Kiitus Rapla mk koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel osalejatele: 9. kl Antero Raismaa BP 1. koht, Tarvo Heinroos AP 2.koht, Rainer Kivi BP 3. koht, Silver Selling; 6. kl Juss Parek DP 3. koht, Kristofer Kraani, Kenert Teder; 7. kl Romet Raismaa, Kevin Teder, Mihkel Voronkov. Täname võistkonna esindajat Toomas Malvat.  

Juhtimine  

 • 5.-6. novembril P.Õunmaa ja S.Kautsaar "Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks koolis" Tartus.
 • Direktor S.Kautsaar korralisel puhkusel 11.-17. november (va 12. nov). 
 • Hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 12. novembril kell 18-19 Vilde toas. 
 • Lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 19.nov kell 18.00 auditooriumis.   

Klassijuhatajad        

 •  

Aineõpetajad      

 • Suur tänu aineõpetajatele, kes 1. novembriks olid ära täitnud eksperthinnangud (va erandid, kellel puudus ligipääs). Klassikoosolekute ajad saadetakse eraldi e-mailile. 
 • II veerandil jälgib juhtkond eKooli täitmist ja külastatakse 5. kl ainetunde.
 • 12. kl õpilaste uurimus- ja  projektitööde valmimise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 (töö esitamine komisjonile). Tööde kaitsmine 31. jaanuaril. 
 • 8. kl õpilased valivad loovtööde teemad koostöös aineõpetajatega hiljemalt 4. novembriks.  

Huvikool 

 •  

Eelkool

 • Eelkooli järgmine kokkusaamine toimub esmaspäeval, 2.detsembril. Tunniplaan kooli kodulehel.

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • 4.-8. november - Stiilinädal. Täpsem info huvitegevuse kodulehel! Õpilaste osalust jälgivad klassivanemad ja algklasside klassijuhatajad. Kokkuvõtete tegemine ja tublimate tänamine toimub 8. novembril söögivahetundide ajal! Vilde FM töötab stiilinädala raames iga päev!
 • 7. november - karjääriteemaline Osaluskohvik Rapla Kultuurikeskuses. Osalevad soovijad 9. ja 12. klassist! Klassijuhatajad koostavad nimekirja 5. novembriks ning edastavad selle huvijuhile!
 • 8. november kell 17.00 isadepäeva tähistamine algkoolimaja saalis. Oodatud on algklasside õpilased koos lapsevanemaga. Toimuvad mardimängud ning robootikaring vanematele.
 • 12. november 7. tund 5.-12. klassi õpilaskoosolek "Meie klassi väärtused". Igast klassist osaleb koosolekul max 3 õpilast, kes tutvustavad oma klassi poolt ette valmistatud plakatit. Info saadetud eraldi klassijuhatajate e-mailidele.

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus