Viimati uuendatud Teisipäev, 12 November 2013

Tänusõnad

 • Aitäh isadepäeva üritusel osalenud lapsevanematele ja õpilastele! 
 • Kiitus rahvastepallivõistlustel osalenud õpilastele: 4. kl Egert Aarma, Sandro Reinvart, Allan Toomingas, Jürgen Treinberg, Roomet Tulk, Rainer Robin Vilga, 5. kl Andre Piiriste.  Täname võistkonna esindajat Toomas Malvat.
 • Kiitus Janre Jõgile (1. kl), kes saavutas 03. novembril Raplamaa Jalgpallikooli võistkonnaga Pärnu-Jaagupi CUP turniiril 2006. sündinud poiste arvestuses tubli 4. koha! 

 

 

Juhtimine  

 • Direktor S.Kautsaar korralisel puhkusel 11.-17. november (va 12. nov). 
 • Hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 12. novembril kell 18-19 Vilde toas. 
 • Lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 19.nov kell 18.00 auditooriumis.  

          Päevakord:

          1. Noorte seas levinud narkootilistest ainetest – Kaido Kõplas

          2. Hoolekogu koosseisu gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja valimine – hoolekogu aseesimees Jane Suurkivi

          3. 2013/2014.  õppeaasta info – direktor Sirje Kautsaar

          19.00 – 20.00             klassikoosolekud 

Klassijuhatajad        

 • Lastevanemate koosoleku teatised saata õpilaste kodudesse.  

Aineõpetajad      

 • Suur tänu aineõpetajatele, kes 1. novembriks olid ära täitnud eksperthinnangud (va erandid, kellel puudus ligipääs). Klassikoosolekute ajad saadetud eraldi e-mailile. 
 • II veerandil jälgib juhtkond eKooli täitmist ja külastatakse 5. kl ainetunde. 
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib õpetaja ekooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus.  
 • 12. kl õpilaste uurimus- ja  projektitööde valmimise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 (töö esitamine komisjonile). Tööde kaitsmine 31. jaanuaril.   
 • 12. kl aineõpetajate kokkusaamine toimub teisipäeval, 19.nov esimesel suurel vahetunnil Vilde toas. Teemaks koolilõpueksam. 

Huvikool 

 •  

Eelkool

 • Eelkooli järgmine kokkusaamine toimub esmaspäeval, 2.detsembril. Tunniplaan kooli kodulehel.

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • 12. november 7. tund 5.-12. klassi õpilaskoosolek "Meie klassi väärtused". Igast klassist osaleb koosolekul max 3 õpilast, kes tutvustavad oma klassi poolt ette valmistatud plakatit. Info saadetud eraldi klassijuhatajate e-mailidele.
 • 15. november kell 19.00 Juuru Rahvamajas Rändteater Vaba Vanker etendus "Õudne lõpp". Pilet piletilevi eelmüügist 5 eurot! Lisainfo: http://www.juururahvamaja.eu/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=83
 • 25. november Kadripäeva vana-aja asjade näitus auditooriumis (näituse eksponaadid pärinevad Juuru kooli õpetajatelt).
 • 3. detsember kell 13.00 ÕE liikmed viibivad VAT-Teatri etendusel "Netis sündinud" Rapla Kultuurikeskuses.
 • 3. detsember kell 14.00 - 15.30 osalevad 7. ja 8. klassi õpilased VAT-Teatri haridustöötoas "Improvisatsioon". Töötuba viiakse läbi auditooriumis!
 • 5. detsember kell 11.00 lasteetendus "Kuhu asjad kaovad" 1.-4. klassile. Pileti hind 1,80!

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus