Viimati uuendatud Esmaspäev, 18 November 2013

Nädala info 18-11-2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus 9. kl õpilastele, kes osalesid e-viktoriinis: Laura-Liisa Vulf, Loreida Lokk, Antero Raismaa, Richard Tõnnus, Britta Roosaar, Kelli Männa, Tõnu Reemi. Täname juhendajat õpetaja Helle Kiviselga. 
 • Kiitus 7. kl õpilastele, kes osalesid rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlikus viktoriinis "Puhas vesi hoiab elu":  Jane Priimägi, Hannula Lobjak, Merilin Ogga, Mari-Liis Truusööt. Täname juhendajat õpetaja Helle Kiviselga.  

Juhtimine   

 • Lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 19.nov kell 18.00 auditooriumis.  

          Päevakord:

          1. Noorte seas levinud narkootilistest ainetest – Kaido Kõplas

          2. Hoolekogu koosseisu gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja valimine – hoolekogu aseesimees Jane Suurkivi

          3. 2013/2014.  õppeaasta info – direktor Sirje Kautsaar

          19.00 – 20.00             klassikoosolekud 

Klassijuhatajad        

 • I poolaastal läbi viia arenguvestlused probleemsete õpilastega. 

Aineõpetajad  

 • Üle vaadata eKoolis I veerandil puudulikele hinnetele õppinud  ja hindamata õpilaste hinded, parandused teha hiljemalt 19. nov.      
 • II veerandil jälgib juhtkond eKooli täitmist ja külastatakse 5. kl ainetunde. 
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib õpetaja ekooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus.  
 • 12. kl õpilaste uurimus- ja  projektitööde valmimise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 (töö esitamine komisjonile). Tööde kaitsmine 31. jaanuaril.   
 • 12. kl aineõpetajate kokkusaamine toimub teisipäeval, 19.nov esimesel suurel vahetunnil Vilde toas. Teemaks koolilõpueksam. 
 • Ajaloo, eesti keele, kirjanduse ja inglise keele 12. kl kursusehinded välja panna hiljemalt 22. nov.
 • Teisipäeval võib olla seoses Elioni remonditöödega probleeme internetiühendusega.  

Huvikool 

 • Õpilaste arv ja tunniplaan on II veerandil muutunud.  

Eelkool

 • Eelkooli järgmine kokkusaamine toimub esmaspäeval, 2.detsembril. Tunniplaan kooli kodulehel.

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • 25. november Kadripäeva vana-aja asjade näitus auditooriumis (näituse eksponaadid pärinevad Juuru kooli õpetajatelt).
 • 3. detsember kell 13.00 ÕE liikmed viibivad VAT-Teatri etendusel "Netis sündinud" Rapla Kultuurikeskuses.
 • 3. detsember kell 14.00 - 15.30 osalevad 7. ja 8. klassi õpilased VAT-Teatri haridustöötoas "Improvisatsioon". Töötuba viiakse läbi auditooriumis!
 • 5. detsember kell 11.00 lasteetendus "Kuhu asjad kaovad" 1.-4. klassile. Pileti hind 1,80!
 • 2.-6. detsember koduklasside kaunistamine.
 • 9.-13. detsember päkapikumütsi nädal. Suurima osalusega klassid saavad suu magusaks!
 • 13. detsember Jõululaat kooli fuajees. Müüma on oodatud kõik soovijad.
 • 16.-20. detsember rändnäitus "Hoia, mida armastad!"
 • 18. detsember 5.-12. klassi mälumängu II voor. Aeg täpsustamisel.
 • 19. detsember kooli jõulupeod.
 • 20. detsember kell 9.05 Eesti Pärimusmuusika Keskuse koolikontsert "Rahvakalendri tähtpäevad: jõulukombestik"

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus