Viimati uuendatud Esmaspäev, 02 Detsember 2013

Nädala info 02-12-2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus Raplamaa 4. kl mälumängus osalejatele: Gerlinde Sims, Roomet Tulk, Leif-Olaf Lokk. Täname juhendajat õpetaja Aili Parekut. 
 • Kiitus 3. kl õpilasele Kert Jaluksele ja 4. kl õpilasele Greete Kazimirovile Eesti Muusikakoolide Liidu Raplamaa muusikakoolide  ühiskontserdil esinemise eest.  Täname juhendajat õpetaja Liidia Ilvest.
 • Kiitus 9. kl õpilastele Kadri Laurile ja  Hannaliisa Viskile väga tubli esinemise eest vabariiklikul kodu-uurimiskonverentsil. Täname juhendajat õpetaja Ene Holstingut.
 • Kiitus kadripäeva näituse viktoriinil osalenud õpilastele! Tublimad olid 3. kl Markus Aus, Kert Jalukse; 6. kl Rando Aav!

Juhtimine   

 • 19. novembril toimunud lastevanemate üldkoosolekul arutlesid lapsevanemad ettepaneku keelustada koolis mobiiltelefonid ja tahvelarvutid üle. Kuna meil on palju sõitvaid lapsi, siis telefoni turvakaalutlustel koju päris jätta ei saa. Küll aga tuleb järgida kooli kodukorda, mis ütleb: Õpilasel on keelatud: 6) Õppetundide ja ürituste ajal mobiiltelefonide ja muude õppetööd segavate esemete kasutamine; söömine. Kui see toimib ja kedagi ei ole vaja korrale kutsuda, siis on kõik hästi.  Probleemide vältimiseks järgime igaüks head tava – koolipäeva keskel hoian telefoni kotis!
 • II veerandi hinded välja panna hiljemalt 18. dets kella 15.00ks.
 • Reedel, 6. detsembril õppealajuhataja P. Malva ja direktor S. Kautsaar  Haridus- ja Teadusministeeriumis tänuüritusel (PISA uuringus osalenud koolid).
 • Direktor S. Kautsaar korralisel puhkusel 9.-13. detsmber.

Klassijuhatajad        

 • Käitumine bussis - kooli on jõudnud info, kus suuremad õpilased hõivavad bussipingi kaks kohta (teine koht koolikotile?); osad õpilased käituvad ebaviisakalt;  osad õpilased keelduvad istumast.  - Tuletame meelde ühistranspordi hea tava reeglid: Sõidu ajal on püstiseismine keelatud (ohutusnõue). Õpilased ei tohi tekitada koolibussis lärmi ega segada muul viisil kaasreisijaid ega bussijuhi tööd.
 • Kooli hea tava on, et vahetundide ajal ei istu õpilased põrandal.   

Aineõpetajad       

 • II veerandil jälgib juhtkond eKooli täitmist ja külastatakse 5. kl ainetunde.  
 • Palume õpetajatel  vahetundide ajaks panna koridoridesse tuled põlema ja tunni algul kustutada. 
 • Kolmapäeval, 11. detsembril on  5. ja 7. klass väljasõidul Tallinnasse. Väljasõit kell 9.50. Tunnid kanda eKooli.  
 • 11. detsembril osalevad 8., 9., 12. kl tublimad õpilased telesaate "Me armastame Eestit" lindistusel Tallinnas.  Väljasõit kell 10.00. Kes õpilastest Tallinna ei sõida, on õppetundides.
 •  Sihtasutus Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid ja Mahtra Talurahvamuuseum korraldavad 5. detsembril algusega kell 13 Juuru alevikus Atla-Eeru kõrtsis ettekandepäeva Mahtra sõja ühe peategelase Hans Tertsiuse 195. sünniaastapäeva puhulttekannetega esinevad ajaloolased Jaanus Plaat (Mahtra sõja tähendusest ja selle muutumisest) ja Rait Talvoja (Hans Tertsiusest). Pärast ettekandeid tutvustab Mahtra Talurahvamuuseumi peavarahoidja R. Talvoja huvilistele Eesti ainsat säilinud talupojakõrtsi (Eeru kõrts) ja selle ajalugu. Üritusel osalevad 9. ja 12. kl õpilased.  

Huvikool 

 • Huvikooli jõulukontsert toimub neljapäeval, 12. detsembril algusega 17.00 Juuru rahvamajas. Kõik muusikahuvilised on oodatud! 

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub esmaspäeval, 13. jaanuaril.  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 •