Viimati uuendatud Esmaspäev, 09 Detsember 2013

Tänusõnad

 • Kiitus 12. kl õpilasele Tanel Murdile õpilasleiutajate riiklikul konkursil tööga "Mudelismi värvisegaja" kolmanda preemia võitmise eest.
 • Kiitus 1. kl õpilasele Janre Jõgile, kes saavutas Raplamaa Jalgpallikooli 2006. aastal sündinud poiste võistkonnaga II koha Taliliiga turniiri II etapil.

Juhtimine   

 • 19. novembril toimunud lastevanemate üldkoosolekul arutlesid lapsevanemad ettepaneku keelustada koolis mobiiltelefonid ja tahvelarvutid üle. Kuna meil on palju sõitvaid lapsi, siis telefoni turvakaalutlustel koju päris jätta ei saa. Küll aga tuleb järgida kooli kodukorda, mis ütleb: Õpilasel on keelatud: 6) Õppetundide ja ürituste ajal mobiiltelefonide ja muude õppetööd segavate esemete kasutamine; söömine. Kui see toimib ja kedagi ei ole vaja korrale kutsuda, siis on kõik hästi.  Probleemide vältimiseks järgime igaüks head tava – koolipäeva keskel hoian telefoni kotis!
 • II veerandi hinded ja 12. kl  kursusehinded vene keeles, bioloogias, kehalises kasvatuses ja  inimeseõpetuses välja panna hiljemalt 18. dets kella 15.00ks. Kõikidel õpetajatel kindlasti hinnata ka põhikooli õpilaste käitumist ja hoolsust. Õppenõukogu toimub elektrooniliselt 19. detsembril. Päevakord: II veerandi murelapsed ja nende toetamine. 
 • Esmaspäeval, 6. jaanuaril 2014. a on parimatel õpilastel motivatsioonipäev. Nimekirjad koostavad klassijuhatajad koostöös aineõpetajatega ja esitavad need õpppealajuhatajale hiljemalt 19. detsembril.  6. jaanuaril on koolis viibivatel õpilastel ja õpetajatel eritunniplaan (vt vaheajal kodulehelt). 
 • III veerandil tunniplaan muutub.  
 • Direktor S. Kautsaar korralisel puhkusel 9.-13. detsember. 

Klassijuhatajad        

 • Käitumine bussis - kooli on jõudnud info, kus suuremad õpilased hõivavad bussipingi kaks kohta (teine koht koolikotile?); osad õpilased käituvad ebaviisakalt;  osad õpilased keelduvad istumast.  - Tuletame meelde ühistranspordi hea tava reeglid: Sõidu ajal on püstiseismine keelatud (ohutusnõue). Õpilased ei tohi tekitada koolibussis lärmi ega segada muul viisil kaasreisijaid ega bussijuhi tööd.
 • Bussiga sõitjate õpilaskaarti tohib liinibussis kasutada ainult kaardi omanik, teistele õpilastele kaarti kasutamiseks anda ei tohi.  
 • Kooli hea tava on, et vahetundide ajal ei istu õpilased põrandal.   

Aineõpetajad        

 • Teisipäeval, 17. dets on kuus ainetundi. Kooliringibuss väljub kell 14.40 Ingliste, Orguse, Maidla; kell 15.05 Härgla, Järlepa, Mahtra; Kaiu, Kuimetsa õpilased liinibussiga.  
 • Palume õpetajatel  vahetundide ajaks panna koridoridesse tuled põlema ja tunni algul kustutada. 
 • Kolmapäeval, 11. detsembril on 5. ja 7. klass väljasõidul Tallinnasse. Väljasõit kell 9.50. Tunnid kanda eKooli.  
 • 11. detsembril osalevad 8., 9., 12. kl tublimad õpilased telesaate "Me armastame Eestit" lindistusel Tallinnas. Väljasõit kell 10.00. Õpilased, kes Tallinna ei sõida, on õppetundides.
 • 12. dets sõidavad 1., 2. kl õpilased ja 18. dets 4. kl õpilased Vanamõisa jõulumaale. 3. kl õpilased osalevad Mahtra muuseumi jõuluüritusel 12. detsembril. 

Huvikool 

 • Huvikooli jõulukontsert toimub neljapäeval, 12. detsembril algusega 17.00 Juuru rahvamajas. Kõik muusikahuvilised on oodatud! 

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub esmaspäeval, 13. jaanuaril.  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 •