Viimati uuendatud Esmaspäev, 16 Detsember 2013

Nädala info 16-12-2013

 

Tänusõnad

 • Kiitus võistlusmängus "Targalt internetis" Harjumaa piirkondliku vooru võistluses I koha võitmise eest: 7. kl Jane Priimägi, Mariliis Reimann, Hannula Lobjak, Mihkel Voronkov, Romet Raismaa, Kevin Teder, 12. kl  Tanel Murd. Täname juhendajat õpetajat Helle Kiviselga.
 • Täname huvikooli õpilasi ja õpetajaid meeldiva jõulukontserdi eest! 

Juhtimine    

 • II veerandi hinded ja 12. kl  kursusehinded vene keeles, bioloogias, kehalises kasvatuses ja  inimeseõpetuses välja panna hiljemalt 18. dets kella 15.00ks. Kõikidel õpetajatel kindlasti hinnata ka põhikooli õpilaste käitumist ja hoolsust.
 • Õppenõukogu toimub elektrooniliselt 19. detsembril. Päevakord: 1.) II veerandi murelapsed ja nende toetamine 2.) S. Kautsaare kirjaliku ettepaneku arutamine ja otsuse tegemine.
 • Esmaspäeval, 6. jaanuaril 2014. a on parimatel õpilastel motivatsioonipäev. Nimekirjad koostavad klassijuhatajad koostöös aineõpetajatega ja esitavad need õpppealajuhatajale hiljemalt 19. detsembril.  6. jaanuaril on koolis viibivatel õpilastel ja õpetajatel eritunniplaan (vt vaheajal kodulehelt). Lõunasöök kell 11.40. Kooliringi buss väljub kell 13.45. 
 • III veerandil tunniplaan muutub.   

Klassijuhatajad         

 • Bussiga sõitjate õpilaskaarti tohib liinibussis kasutada ainult kaardi omanik, teistele õpilastele kaarti kasutamiseks anda ei tohi.   

Aineõpetajad        

 • Teisipäeval, 17. dets on kuus ainetundi. Kooliringibuss väljub kell 14.40 Ingliste, Orguse, Maidla; kell 15.05 Härgla, Järlepa, Mahtra; Kaiu, Kuimetsa õpilased liinibussiga.  
 • Palume õpetajatel  vahetundide ajaks panna koridoridesse tuled põlema ja tunni algul kustutada. 
 • 18. dets kell 10.00 sõidavad 4. kl õpilased kell 10.00 Vanamõisa jõulumaale. Kooliringibuss kell 14.00 ei välju. 
 • Elektrikatkestuse päeva (13. dets) ja viimase koolinädala tunnid kanda eKooli päevikutesse.  

Huvikool 

 •  

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub esmaspäeval, 13. jaanuaril. Tunniplaan saadetakse lastevanematele.   

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • alates 25. novembrist vana-aja asjade näitus kooli fuajees (näituse eksponaadid pärinevad Juuru kooli õpetajatelt). Kestab II veerandi lõpuni!
 • 16.-20. detsember rändnäitus "Hoia, mida armastad!" auditooriumis. Palun leidke aega näituse külastamiseks! Näitus koosneb infostendidest ning erinevatest mängudest!
 • 18. detsember 6. tund (13.50 - 14.35) 5.-12. klassi mälumängu II voor rahvamajas.
 • 19. detsember kooli jõulupeod. 1.-5. klassi kogunemine algab kell 9.00 ja pidu kestab kuni 12.30. Buss väljub kell 13.00. 6.-12. klassi kogunemine algab kell 13.00 ja pidu kestab ~15.20-ni. Buss väljub kell 15.30. 6.-12. klassil toimub 4 esimest tundi - hea võimalus rändnäituse külastamiseks!
 • 20. detsember kell 9.05 Eesti Pärimusmuusika Keskuse koolikontsert "Rahvakalendri tähtpäevad: jõulukombestik". Pärast kontserti toimuvad klassijuhatajate tunnid.  Bussid väljuvad  kell 10.30 (Ingliste, Orguse, Maidla; Härgla, Järlepa, Mahtra); Kaiu, Kuimetsa kell 10.50.