Viimati uuendatud Esmaspäev, 13 Jaanuar 2014

Tänusõnad

 • Kiitus geograafiaolümpiaadil osalenud õpilastele: 7. kl Merilin Ogga 8. koht, Mari-Liis Truusööt; 9. kl Hannaliisa Visk 5. koht, Maria-Niina Voznjuk 8. koht, Kadri Laur 10.- 11. koht, Kärt Kullap 10.- 11. koht. Täname juhendajat õpetaja Helle Kiviselga õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks.
 • Kiitus kooli jõulupidudel esinenud õpilastele ja nende juhendajatele! Aitäh 9. kl õpilastele, Elina Siniallikule ja Britta Roosaarele, jõululugude lugemise eest kooliraadios!

 

Juhtimine     

 • III veerandi tunniplaan on kodulehel, õpetajate toas, fuajees, õpetajate postkastides õpetajate toas.   

Klassijuhatajad         

 • II veerandi puudumiste kokkuvõtted korda teha hiljemalt 10. jaanuaril.
 • 12. kl õpilased registreerivad eksamivalikud 20. jaanuariks. Täpsema info edastab õppealajuhataja õpilastele 13. jaanuaril klassijuhataja tunni ajal.   

Aineõpetajad          

 • Elektrikatkestuse päeva (13. dets) ja viimase koolinädala tunnid kanda eKooli päevikutesse.
 • 12. kl õpilaste uurimus- ja  projektitööde valmimise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 (töö esitamine komisjonile). Tööde kaitsmine 31. jaanuaril. 
 • 7. kl õpilane Jane Priimägi asus õppima Kohila Gümnaasiumi.
 • III veerandil külastatakse 7. kl ainetunde.

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub esmaspäeval, 13. jaanuaril. Tunniplaan kodulehel ja saadetud lastevanematele.   

Huvitegevus  

 • 13. jaanuar kell 12.00 Juuru Rahvamajas Eesti Lasteteatri etendus "Kuhu asjad kaovad" 1.-5. klassile. Pileti hind 1.80 eurot.