Viimati uuendatud Esmaspäev, 13 Jaanuar 2014

Nädala info 13-01-2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus jalgpallivõistlustel osalenud õpilastele: 6. kl Juss Parek; 7. kl Romet Raismaa, Mihkel Voronkov, Kevin Teder; 8. kl Kristjan Lobjak; 9. kl Antero Raismaa, Tarvo Heinroos, Almar Ahlberg. Täname juhendajat õpetaja Toomas Malvat.  

Juhtimine     

 • III veerandi tunniplaan on kodulehel, õpetajate toas, fuajees, õpetajate postkastides õpetajate toas. 
 • Neljapäeval, 16.jaanuaril P.Õunmaa, P.Malva ja S.Kautsaar HEV õpilaste meeskonnakoolitusel. 

Klassijuhatajad          

 • 12. kl õpilased registreerivad eksamivalikud 20. jaanuariks.
 • 9. kl õpilased valivad eksamid hiljemalt 1. veebruariks. Täpsema info edastab õppealajuhataja õpilastele 14. jaanuaril klassijuhataja tunni ajal.   

Aineõpetajad           

 • 12. kl õpilaste uurimus- või praktilise töö valmimise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 (töö esitamine paberkandjal retsenseerimiseks komisjonile). Tööde kaitsmine 31. jaanuaril kell 10.00 auditooriumis.  Sel päeval 12. kl õppetunde ei ole.
 • Esmaspäeval, 20. jaanuaril osalevad lastekoori lauljad maakonna proovis Raplas.  Väljasõit kell 9.30. 
 • III veerandil külastatakse 7. kl ainetunde. 
 • Sel nädalal on mitmed õpetajad koolist ära. Palume jälgida asendusi tunniplaanis.  
 • Reedel, 31. jaanuaril osalevad 24 8., 9. kl õpilast Lennusadama Titanicu haridusprogrammis. Väljasõit kell 9.00,  kaasa sõidab õp Ü. Rahuoja. Õpilastel, kes jäävad kooli, toimuvad õppetunnid. 
 • Teisipäeval, 4. veebruaril on rahatarkuse päev  9., 12. kl õpilastele 6. ja 7. tund ruumis 311. Lektor Avo Treksler.

Huvikool 

 • Huvikooli tunniplaan on III veerandil muutunud.  

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub esmaspäeval, 3. veebruaril.    

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus  

 • 28. jaanuaril Hobuse aasta alguse tähistamine kelguralli võistlusega. Täpsem info tulekul!

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 •