Viimati uuendatud Teisipäev, 18 Märts 2014

Nädala info 10-03-2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus vene keele festivalil osalenud õpilastele: 6. kl Rando Aav, Kristofer Kraani; 7. kl Merilin Ogga; 8. kl Liisa-Lotta Lokk, Carmel Karlson. Täname juhendajat õpetaja Lily Kononovat.
 • Kiitus 1. kl õpilasele Janre Jõgile, kes võitis Raplamaa Jalgpallikooli 2006. aastal sündinud poiste võistkonnaga jalgpalliturniiril Talveliiga esikoha. 

Juhtimine  

 • Teisipäeval, 11. märtsil on  P.Malva, P.Õunmaa ja S.Kautsaar HEV õpilaste jätkukoolitusel. Direktori kt õppe- ja kasvatustöö alal huvijuht M.Palu ja majanduse alal majandusjuhataja V.Tammik.

 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 13. märtsil kell 14.00 auditooriumis. Päevakord: 1) Stuudiumi tutvustus 2) III õppeveerandi murelapsed ja nende toetamine. Tunnid a` 30min.  1. tund: 9.05-9.35; 2. tund: 9.45-10.15; 3. tund: 10.25-10.55; 1. söögivahetund; 4. tund: 11.10-11.40; 2. söögivahetund; 5. tund 11.55-12.25; 6. tund 12.35-13.05; 7. tund 13.15-13.45. 
  Bussid väljuvad kell 13.50. Hinded välja panna (ka käitumine ja hoolsus) 12. märtsil hiljemalt kella 16.00ks. Puudulikke hindeid välja ei pane. Täpsem teade aineõpetajatele eKoolis. 

 • Hiljemalt 30. märtsiks täidab iga aineõpetaja eksperthinnangud (sh ka märkused) õpilase kohta kõikides klassides. Eksperthinnangute kokkuvõtete tegemisele järgnevad klasside koosolekud (juhtkond + klassijuhataja, alates 7. aprillist) ja seejärel arenguvestlused lapsega/lapsevanemaga.

  Klassijuhatajad            

  • KEAT politsei koolitus 6. kl õpilastele toimub reedel, 14. märtsil 2., 3. tund ja esmaabikoolitus teisipäeval, 8. aprillil 6., 7.tund auditooriumis.

  Aineõpetajad       

  • 12. kl õpilastel on eesti keele proovieksam kolmapäeval, 12. märtsil ruumis 211. Algus kell 9.05. Palume aineõpetajatel eksamiruumis õpilaste juures olla.  
  • Meeldetuletus: märkida päevikutesse õige tunni number, puudujad kõikides tundides (ka paaristundides) ja tunnikirjeldused.  
  •  Järelvastamised, hinnete parandamised ei toimu teiste õpetajate ainetundide ajal. Tunniplaani saab vaadata kodulehelt.  
  • 14. märtsil on 30min tunnid. Toimub neli ainetundi, 5. tund on klassijuhataja tund; 12. kl on  viis ainetundi.  1. tund: 9.05-9.35; 2. tund: 9.45-10.15; 

            3. tund: 10.25-10.55; 1. söögivahetund - söövad kõik õpilased ja õpetajad; 4. tund: 11.10-11.40;  5. tund 11.50-12.20. Bussid väljuvad kell 12.30

  •  Tagasi kooli projekti külalisõpetaja vilistlane füsioterapeut Martin Toht kohtub õpilaste ja õpetajatega reedel, 4. aprillil: 1. tund 6., 7. kl õpil ja 2. tund 8.- 12. kl õpil auditooriumis.   

   Huvikool

  • Lahtiste uste päev uue digiklaveriga tutvumiseks ja väike kontsert toimub neljapäeval, 13. märtsil kell 13 Juuru Eduard Vilde Kooli 4. korrusel! 

  Eelkool

  • Järgmine eelkool toimub 7. aprillil. 7. aprillil ja 5. mail toimuvad koolitused eelkooli laste vanematele. 

  Tugiteenused

  •  

  Huvitegevus 

  • Alates 3. märtsist on algkoolimaja I korruse koridoris avatud Eduard Vilde reisinäitus, mis pärineb Eduard Vilde Muuseumist. 
  • "Vilde 2014" valimine toimub teisipäeval, 11. märtsil ja väljakuulutamine reedel, 14. märtsil söögivahetunni ajal!
  • 14. märts - Emakeelepäeva tähistamine! 4. tund auditooriumis 5.-12. klassi mälumängu III voor, tähelepanu keskpunktis on õigekiri! Vilde loomingu kuulamine läbi Vilde FM-i
  • 24.-28. märts karjäärinädal Juuru koolis. Tegevused täpsustamisel! 

  Infotehnoloogia

  •  

  Majandustegevus

  •