Viimati uuendatud Esmaspäev, 24 Märts 2014

24.-28. märtsil 2014 toimuv ”Terve karjäär” teemanädal on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt algatatud, koostöös SA Innove ja Eesti Töötukassaga ellu viidav iga-aastane sündmus, mil keskmesse tõstetakse karjäär tema terviklikkuses: tööelu, vaba-aja, pere, hariduse ja tervise kooskõla.

E. Vilde nim Juuru Gümnaasium pöörab karjääriinfo edastamisele tähelepanu aasta läbi, tuues külalislektoreid väljastpoolt. Samuti korraldatakse erinevaid töötubasid.

Kuna käesoleval aastal on karjääri kõrval tähtsustatud tervist, siis koolis läbiviidavad loengud ongi suunatud TERVELE karjäärile. 

Teisipäeval, 25. märtsil auditooriumis:

5. tunni ajal, kell 12.55 - 13.40 -  Siiri Tamm - kooli toetava organisatsiooni Harviker OÜ esindaja räägib organisatsiooni tööst ja sellest, kuidas selle kõrval nii vaimselt kui füüsiliselt terve olla. Loeng on avatud III kooliastme õpilasele, kellel on tahe kuulata ja kelle õpitulemuste ja käitumisega on õpetajaskond rahul (registreerimine klassjuhataja juures).

7. tunni ajal, kell 14.45 - 15.30 - 7. klassi õpilastele suunatud arutelu teemal „Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel“. Õpilastega vestleb Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna karjäärinõustaja Elliko Konno.

7. tunni ajalkell 14.45 - 15.30 - 9. klassi õpilastele suunatud loeng, vallavanem Margus Jaanson räägib karjäärist ja tervise hoidmisest kõige selle taustal.

Reedel, 28. märtsil 

2. tund, 10.00 - 10.45 - tervisekäitumise uuring 9. klassi õpilaste seas (ruum 206)

3. tund, 10.55 - 11.40 - tervisekäitumise uuring 7. klassi õpilaste seas (ruum 205)

4. tund, 11.55 - 12.40 - tervisekäitumise uuring 5. klassi õpilaste seas (ruum 411)