Viimati uuendatud Esmaspäev, 24 Märts 2014

Nädala info 24-03-2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus kooli võistkonnale Rapla mk lauatennisevõistlustel 1. koha saavutamise eest: 7. kl Vivian Haljasmets, 9. kl Tarvo Heinroos, Antero Raismaa. Täname võistkonna esindajat Toomas Malvat.
 • Kiitus "Vilde 2014" konkursi võitjatele: 4. kl Karl Agasild, 9. kl Silver Selling! 

Juhtimine  

 • Hiljemalt 30. märtsiks täidab iga aineõpetaja eksperthinnangud (sh ka märkused) õpilase kohta kõikides klassides. Eksperthinnangute kokkuvõtete tegemisele järgnevad klasside koosolekud (juhtkond + klassijuhataja, alates 7. aprillist) ja seejärel arenguvestlused lapsega/lapsevanemaga.
 • 8. kl õpilastel esitada loovtööd  25. aprillil.  Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on 25. aprilliks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö vm) koos kirjaliku osaga. Töö valmimisel ja hindamisel on abiks hindamismudelid: õpetaja.edu.ee/hindamismudelid/.
 • Direktor S.Kautsaar 26.-29.03.2014 koolitusel. Direktori kt õppe- ja kasvatustöö alal õppealajuhataja P.Malva ja majanduse alal majandusjuhataja V.Tammik. 
 • P.Õunmaa ja M.Ehandi HEV õpilaste jätkukoolitusel 27. märtsil Tartus.  

Klassijuhatajad            

 • III veerandi puudumiste kokkuvõtted korda teha hiljemalt 28. märtsil.  
 • KEAT esmaabikoolitus on teisipäeval, 8. aprillil 6., 7.tund ruumis 203.
 • 7.- 9. kl õpilaste kohtumine kaitseväe peaspetsialisti Janno Isatiga toimub teisipäeval, 8. aprillil kell 14.45 auditooriumis.  

Aineõpetajad       

 • Mudilaskoor ülevaatusel teisipäeval, 25. märtsil.
 • Matemaatikamäng "Känguru" toimub neljapäeval, 27. märtsil kell 9.05 ruumis 205. 
 • 3. veerandi õpitulemusi on õpilastel võimalik täiendada ja parandada kokkuleppel aineõpetajaga kuni 9. aprillini. Veerandihinne pannakse vastavalt tulemusele välja 10. aprillil.
 • 1.- 3. kl poisid osalevad neljapäeval, 27. märtsil Rapla mk sisejalgpalli esivõistlustel Raplas.  
 • Kõik 14. märtsi tunnid kanda eKooli.  
 • Tagasi kooli projekti külalisõpetaja vilistlane füsioterapeut Martin Toht kohtub õpilaste ja õpetajatega reedel, 4. aprillil: 1. tund 6., 7. kl õpil ja 2. tund 8.- 12. kl õpil auditooriumis.
 • 9. kl õpilased on 22.- 23. aprillil ekskursioonil Rootsis.   

 Huvikool

 •  

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub 7. aprillil. 7. aprillil ja 5. mail toimuvad koolitused eelkooli laste vanematele. Teated on saadetud lastevanematele ja kodulehel. 

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus 

 • Alates 3. märtsist on algkoolimaja I korruse koridoris avatud Eduard Vilde reisinäitus, mis pärineb Eduard Vilde Muuseumist. Näitust saab külastada märtsi lõpuni!
 • 24.-28. märts karjäärinädal Juuru koolis. Info kooli kodulehel!
 • 1. aprill etluskonkurss "Juuru viskab villast" 1.-4. klassile. Kellaaeg täpsustamisel! Registreerimine klassijuhataja juures 31. märtsini!
 • 3. aprill kell 14.30 - 15.30 3.-12. klassi Playback. Teema täpsustamisel!
 • 15. aprill kell 15.00 Gloria Ilvese kontsert rahvamajas. Osalevad huvikooli õpilased ja 5., 6., 9. klass, soovi korral pikapäevarühma õpilased!
 • 14.-17. aprill südamenädala tegevused Juuru koolis. Täpsem info tulekul! 
 • 17. aprill kell 11.00 Juuru Rahvamajas Tallinna Lepatriinu Lasteateatri etendus "Ajamasin" 1.-4. klassile. Pileti hind 2 eurot/õpilane.
 • 24. aprill kell 13.00 Juuru Rahvamajas Eesti Kontserdi koolikontsert "Silver Sepp ja fantaasiapillid".

Infotehnoloogia

 • Seoses Microsofti lepingu lõppemisega vahetatakse lepinguline tarkvara vabavara vastu.

Majandustegevus

 • Võimla abiruumide (riietusruumid, õpetajate tuba) ja fuajee katuse remonttööd toimuvad perioodil 24. märts -1. juuni 2014. Piiratud ehitusterritooriumil viibime keelatud!