Viimati uuendatud Esmaspäev, 07 Aprill 2014

Nädala info 31-03-2014

Tänusõnad

 • Kiitus 9. kl õpilasele Kadri Laurile XXIV üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil 21.- 22. koha saavutamise eest. Täname õpetaja Ene Holstingut õpilase väga hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks. 
 • Kiitus 4. kl õpilastele Karola Riisile ja Roomet Tulkile emakeeleolümpiaadil osalemise eest. Täname õpetaja Aili Parekut õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadiks ja algklasside õpetajaid Anneli Simkinit, Ülle Elmikut, Heli Luhaorgu ja Aili Parekut maakondliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest. 

Juhtimine  

 • 8. kl õpilastel esitada loovtööd  25. aprillil.  Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on 25. aprilliks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö vm) koos kirjaliku osaga. Töö valmimisel ja hindamisel on abiks hindamismudelid: õpetaja.edu.ee/hindamismudelid/.
 • Õppealajuhataja P.Malva haige. 

Klassijuhatajad             

 • KEAT esmaabikoolitus on teisipäeval, 8. aprillil 6., 7.tund ruumis 203.
 • 7.- 9. kl õpilaste kohtumine kaitseväe peaspetsialisti Janno Isatiga toimub teisipäeval, 8. aprillil kell 14.45 auditooriumis.  

Aineõpetajad        

 • Sel õppeaastal ei teavitata koole enne 21. maid, millises õppeaines toimub 6. klassi kolmas tasemetöö. Töö toimub 21. mail.    
 • 3. veerandi õpitulemusi on õpilastel võimalik täiendada ja parandada kokkuleppel aineõpetajaga kuni 9. aprillini. Veerandihinne pannakse vastavalt tulemusele välja 10. aprillil.
 • 14. aprilliks teha korda III veerandi päevikud eKoolis (tundide arv, tunnikirjeldused, hinded, t tähed asendada puuduliku hindega, puudujad jm).   
 • Tagasi kooli projekti külalisõpetaja vilistlane füsioterapeut Martin Toht kohtub õpilaste ja õpetajatega reedel, 4. aprillil: 1. tund 6., 7. kl õpil ja 2. tund 8.- 12. kl õpil auditooriumis.
 • Vastavalt kooli kodukorrale on õpilastel kohustus kanda vahetusjalatseid.  
 • 9. kl õpilased on 22.- 23. aprillil ekskursioonil Rootsis.   

 Huvikool

 •  

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub 7. aprillil. 7. aprillil ja 5. mail toimuvad koolitused eelkooli laste vanematele. Teated on saadetud lastevanematele ja kodulehel. 

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus 

 • 1. aprill 5. tunni ajal etluskonkurss "Juuru viskab villast" 1.-4. klassile. 
 • 3. aprill kell 14.30 - 15.30 3.-12. klassi Playback. Klassid peavad ette valmistama ühe muusikapala ja ühe reklaami!
 • 9. aprill "Vanapaber 2014" avaüritus Türil. Osalevad 4. kl Jürgen Treinberg, 5. kl Jürgen Lee, Rain Meri, 9. kl Tõnu Reemi. Õpilastega sõidab kaasa huvijuht. Väljasõit kell 11.00.
 • 15. aprill kell 15.00 Gloria Ilvese kontsert rahvamajas. Osalevad huvikooli õpilased ja 5., 6., 9. klass, soovi korral pikapäevarühma õpilased!
 • Südamenädal 2014:
  • 14. aprill - 11. mai kõnnivõistlus "Sinu sammud loevad" koolipersonalile. Tublimatele auhinnad! 
  • 16. aprill väljasõidud Pirgu Terviserajale discgolfi mängima, orienteeruma ja lustima. Väljasõitude kellajaad: 1.-4. kl kell 9.15; 5.-7. kl kell 11.30; 8.-12. kl kell 13.30. Vastavalt kellaaegadele toimuvad enne ja pärast ainetunnid. 1.-4. kl ja 8.-12. kl söövad tavapärasel ajal; 5.-7. kl kell 11.15. Koolibussid väljuvad tavapärasel ajal! 
 • 17. aprill kell 11.00 Juuru Rahvamajas Tallinna Lepatriinu Lasteateatri etendus "Ajamasin" 1.-4. klassile. Pileti hind 2 eurot/õpilane.
 • 24. aprill kell 13.00 Juuru Rahvamajas Eesti Kontserdi koolikontsert "Silver Sepp ja fantaasiapillid".
 • 14. aprill - 4. mai "Vanapaber 2014" kogumiskampaania. Vanapaberit võtab töömees vastu kolmapäeviti (16.04, 23.04, 30.04) kell 12.40 garaažis.
 • Konkurss "Minu viimane märkus" 5.-12. klassile 1.-29. aprill. Konkursi tulemused (protsentuaalselt kõige vähem märkuseid klassi kohta) võetakse arvesse preemiapäeva (2. mai) kinkimisel ühele klassile. Ühtlasi arvestatakse tagasisidelehe "Meie klassi väärtused" kokkuvõtteid, osavõttu kooliüritustest ning üleüldist klassi mainet möödunud 7 kuu vältel. 

Infotehnoloogia

 • Seoses Microsofti lepingu lõppemisega ja hinnapoliitika muutusega haridusasutuse kahjuks, vahetab infojuht välja praeguse tarkvara uue vabavara vastu.  Palume mõistvat suhtumist. Selge on see, et harjumine võtab veidi aega, aga see ei ole ületamatu! 

Majandustegevus

 • Võimla abiruumide (riietusruumid, õpetajate tuba) ja fuajee katuse remonttööd toimuvad perioodil 24. märts -1. juuni 2014. Piiratud ehitusterritooriumil viibime keelatud!