Viimati uuendatud Esmaspäev, 07 Aprill 2014

Nädala info 07-04-2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus etluskonkursil "Juurikas viskab villast" esinenud õpilastele. Kiitus klasside tublimatele: 1. kl Laura Karen, 2. kl Anni-Eliise Aaviku, 3. kl Kert Jalukse ja Risto Kuljus, 4. kl Rainer Robin Vilga.

Juhtimine  

 • 8. kl õpilastel esitada loovtööd  25. aprillil.  Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on 25. aprilliks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö vm) koos kirjaliku osaga. Töö valmimisel ja hindamisel on abiks hindamismudelid: õpetaja.edu.ee/hindamismudelid/.
 • Õppealajuhataja P.Malva haige. 
 • Teisipäeval, 8. aprillil direktor S.Kautsaar Eesti Koolijuhtide Ühenduse üldkogul Tartus. Kolmapäeval, 9. aprillil Vana-Vigalas Rapla koolijuhtide nõupidamisel.

Klassijuhatajad             

 • KEAT esmaabikoolitus on teisipäeval, 8. aprillil 6., 7.tund ruumis 203.
 • 7.- 9. kl õpilaste kohtumine kaitseväe peaspetsialisti Janno Isatiga toimub teisipäeval, 8. aprillil kell 14.45 auditooriumis.  
 • Eksperthinnangute klassikoosolekud neljapäeval, 10. aprillil ja esmaspäeval, 14. aprillil. Info saadetud klassijuhatajatele e-mailile. Eksperthinnangute kokkuvõtted jagab sotsiaalpedagoog.

Aineõpetajad        

 • Käesoleval nädalal on ära R.Pener, T.Malva, M.Ehandi, P.Väljaots. Asendusi palju, palun jälgige tundide asendusi õp toas tahvlil ja aadressil:http://juuru.edupage.org/substitution/? (jälgi üleval reas olevaid kuupäevi!!!).
 • Sel õppeaastal ei teavitata koole enne 21. maid, millises õppeaines toimub 6. klassi kolmas tasemetöö. Töö toimub 21. mail.    
 • 3. veerandi õpitulemusi on õpilastel võimalik täiendada ja parandada kokkuleppel aineõpetajaga kuni 9. aprillini. Veerandihinne pannakse vastavalt tulemusele välja 10. aprillil.
 • 14. aprilliks teha korda III veerandi päevikud eKoolis (tundide arv, tunnikirjeldused, hinded, t tähed asendada puuduliku hindega, puudujad jm).   
 • 9. kl õpilased on 22.- 23. aprillil ekskursioonil Rootsis.  
 • 25. aprillil panna välja 12. klassi kooliastmehinded.

 Huvikool

 •  

Eelkool

 • Järgmine eelkool toimub 7. aprillil. 7. aprillil ja 5. mail toimuvad koolitused eelkooli laste vanematele. Teated on saadetud lastevanematele ja kodulehel.

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus 

 • 9. aprill "Vanapaber 2014" avaüritus Türil. Osalevad 4. kl Jürgen Treinberg, 5. kl Jürgen Lee, Rain Meri, 9. kl Tõnu Reemi. Õpilastega sõidab kaasa huvijuht. Väljasõit kell 11.00.
 • 15. aprill kell 15.00 Gloria Ilvese kontsert rahvamajas. Osalevad huvikooli õpilased ja 5., 6., 9. klass, soovi korral pikapäevarühma õpilased!
 • Südamenädal 2014:
  • 14. aprill - 11. mai kõnnivõistlus "Sinu sammud loevad" koolipersonalile. Tublimatele auhinnad!
  • 14. aprill 4. tund teatevõistlused 1.-4. klassile. 
  • 16. aprill 3. ja 4. tunni ajal võimlas inimsuuruses skeleti joonistamine. Osalevad 9. ja 12. klassi õpilased. Valminud töödest avatakse näitus.
  • 16. aprill väljasõidud Pirgu Terviserajale discgolfi mängima, orienteeruma ja lustima. Väljasõitude kellajaad: 1.-4. kl kell 9.15; 5.-7. kl kell 11.30; 8.-12. kl kell 13.30. Vastavalt kellaaegadele toimuvad enne ja pärast ainetunnid. 1.-4. kl ja 8.-12. kl söövad tavapärasel ajal; 5.-7. kl kell 11.15. Koolibussid väljuvad tavapärasel ajal! 
 • 17. aprill kell 11.00 Juuru Rahvamajas Tallinna Lepatriinu Lasteateatri etendus "Ajamasin" 1.-4. klassile. Pileti hind 2 eurot/õpilane.
 • 17. aprill kell 14.30 - 15.30 Playback 2014. Edasi lükkamise põhjus: vähene ettevalmistusaeg ning osavõtjate arv. 
 • 24. aprill kell 13.00 Juuru Rahvamajas Eesti Kontserdi koolikontsert "Silver Sepp ja fantaasiapillid".
 • 14. aprill - 4. mai "Vanapaber 2014" kogumiskampaania. Vanapaberit võtab töömees vastu kolmapäeviti (16.04, 23.04, 30.04) kell 12.40 garaažis. Klassile, kes kogub kokku kõige enam vanapaberit, on kool pannud välja eripreemia.
 • Konkurss "Minu viimane märkus" 5.-12. klassile 1.-29. aprill. Konkursi tulemused (protsentuaalselt kõige vähem märkuseid klassi kohta) võetakse arvesse preemiapäeva (2. mai) kinkimisel ühele klassile. Ühtlasi arvestatakse tagasisidelehe "Meie klassi väärtused" kokkuvõtteid, osavõttu kooliüritustest ning üleüldist klassi mainet möödunud 7 kuu vältel.
 • 30. aprill  4. tund Nõidade pidu 1.-.4 klassile. Õpilastel palume kooli tulla nõiakostüümis. Uhkeima luua valimine. Toimub võidusõit luuaga. Täpsem info klassijuhatajatelt!

Infotehnoloogia

Majandustegevus

 • Võimla abiruumide (riietusruumid, õpetajate tuba) ja fuajee katuse remonttööd toimuvad perioodil 24. märts -1. juuni 2014. Piiratud ehitusterritooriumil viibime keelatud!