Viimati uuendatud Esmaspäev, 14 Aprill 2014

Nädala info 14-04-2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus südamenädala teatevõistluste võitja võistkonnale: 1. kl Ihan Jalukse, Janre Jõgi, Laura Karen, Grettel Lukas, Reelika Varusk; 2. kl Anni-Eliise Aaviku, Robert Tulk; 3. kl Ardi Seeberg, Aleksander Sass Voznjuk; 4. kl Karl Agasild, Karola Riis, Sandro Reinvart, Tanel Tamm. Aitäh õp Anne Järvikule ja Toomas Malvale ürituse läbiviimise eest!

Juhtimine  

 • 8. kl õpilastel esitada loovtööd  25. aprillil.  Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on 25. aprilliks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö vm) koos kirjaliku osaga. Töö valmimisel ja hindamisel on abiks hindamismudelid: õpetaja.edu.ee/hindamismudelid/. Kui õpilane ei ole esitanud tähtaegselt tööd ja/või ei ole põhjendatud otsusega lubatud kaitsmisele, määratakse täiendav õppetöö juunikuus kuni töö valmimiseni ja kaitsmiseni.
 • Õppealajuhataja P.Malva haige.  

Klassijuhatajad

 • Palun teavitada võimalikult vara kevadised väljasõidud õppealajuhatajale (P.Malva haiguse ajal S.Kautsaarele), et saaksime need lisada kooli avalikku kalenderplaani.        

Aineõpetajad    

 • Sel õppeaastal ei teavitata koole enne 21. maid, millises õppeaines toimub 6. klassi kolmas tasemetöö. Töö toimub 21. mail.    
 • 9. kl õpilased on 22.- 23. aprillil ekskursioonil Rootsis.  
 • 25. aprillil panna välja 12. klassi kooliastmehinded.
 • 22. mail IV ja VI klassi õpilased Tartus 

 Huvikool

 • 15. mail kell 17.30 Juuru Rahvamajas huvikooli kevadkontsert (õpilastele hindeline) 
 • 19. mai kell 9.00 ruumis 413 4. klassi solfeedžo üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)
 • 23. mai kell 9.00 ruumis 403 4. klassi eriala üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)

Eelkool

 • 5. mail toimub koolitus eelkooli laste vanematele.

Tugiteenused

 • 15. aprillil I klassi õpilaste tasemetestide läbiviimine koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi psühholoogiga. 

Huvitegevus 

 • 15. aprill kell 15.00 Gloria Ilvese kontsert rahvamajas. Osalevad huvikooli õpilased ja 5., 6., 9. klass, soovi korral pikapäevarühma õpilased!
 • Südamenädal 2014:
  • 14. aprill - 11. mai kõnnivõistlus "Sinu sammud loevad" koolipersonalile. Tublimatele auhinnad! 
  • 16. aprill 3. ja 4. tunni ajal võimlas inimsuuruses skeleti joonistamine. Osalevad 9. ja 12. klassi õpilased. Valminud töödest avatakse näitus.
  • 16. aprill väljasõidud Pirgu Terviserajale discgolfi mängima, orienteeruma ja lustima. Väljasõitude kellajaad: 1.-4. kl kell 9.15; 5.-7. kl kell 11.30; 8.-12. kl kell 13.30. Vastavalt kellaaegadele toimuvad enne ja pärast ainetunnid. 1.-4. kl ja 8.-12. kl söövad tavapärasel ajal; 5.-7. kl kell 11.15. Koolibussid väljuvad tavapärasel ajal! 
 • 17. aprill kell 11.00 Juuru Rahvamajas Tallinna Lepatriinu Lasteateatri etendus "Ajamasin" 1.-4. klassile. Pileti hind 2 eurot/õpilane.
 • 17. aprill kell 14.30 - 15.30 Playback 2014. Edasi lükkamise põhjus: vähene ettevalmistusaeg ning osavõtjate arv. 
 • 24. aprill kell 13.00 Juuru Rahvamajas Eesti Kontserdi koolikontsert "Silver Sepp ja fantaasiapillid".
 • 24. aprill kell 13.50 auditooriumis 5.-12. klassi mälumängu IV voor (avalikustatakse emakeelepäeva õigekirja olümpiaadi võitjad). 
 • 14. aprill - 4. mai "Vanapaber 2014" kogumiskampaania. Vanapaberit võtab töömees vastu kolmapäeviti (16.04, 23.04, 30.04) kell 12.40 garaažis. Klassile, kes kogub kokku kõige enam vanapaberit, on kool pannud välja eripreemia.
 • Konkurss "Minu viimane märkus" 5.-12. klassile 1.-29. aprill. Konkursi tulemused (protsentuaalselt kõige vähem märkuseid klassi kohta) võetakse arvesse preemiapäeva (2. mai) kinkimisel ühele klassile. Ühtlasi arvestatakse tagasisidelehe "Meie klassi väärtused" kokkuvõtteid, osavõttu kooliüritustest ning üleüldist klassi mainet möödunud 7 kuu vältel.
 • 30. aprill  Nõidade pidu 1.-.4 klassile. Õpilastel palume kooli tulla nõiakostüümis. Uhkeima luua valimine. Toimub võidusõit luuaga. Täpsem info klassijuhatajatelt! 
 • Teemanädal "Loodus rokib" 2014:
  • 29. aprill - külla tuleb Nõmme Loodusmaja Elavnurk. Osalevad 1. kl 2. tund; 2., 3., 5. kl 3. tund; 4. kl 4. tund.
  • 30. aprill - viimane päev vanapaberi kogumiseks. Tublima koguja (klass, õpilane) väljakuulutamine ja premeerimine.
  • 5. mai - kell 10.00 TÜ Teadusbussi keemiateatri etendus. Osalevad 6.-9. kl õpilased.
  • Iga loodusaine õpetaja leiab teemanädala raames ühe tunni õuesõppeks! Pärast tundi täita aruanne õpetajate toas (klass, aeg, teema).

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus


 •