Viimati uuendatud Esmaspäev, 05 Mai 2014

 

Tänusõnad

 • Kiitus inimeseõpetuse viktoriinis 6. koha saavutamise eest. Võistkonnas olid 6. kl Dan Mustallikas, 7. kl Mari-Liis Truusööt ja 8. kl Liis Lee. Täname juhendajaid õpetajaid Anne Järvikut ja Ülle Elmikut õpilaste hea ettevalmistamise eest. 

Juhtimine  

 • 6. mail 12:40 tervisenõukogu asutamiskoosolek. Asutajad: kooli juhtkonna esindaja (direktor Sirje Kautsaar), sotsiaalpedgoog / HEV õpilaste koordinaator Piret Õunmaa, õpetajate AÜ esindaja / õpetajate esindaja Anne Järvik, töökeskkonnavolinik / töötajate esindaja Aili Parek, huvijuht Mari Palu
 • 8. klassi loovtööde komisjon vaatab esitatud tööd läbi teisipäeval, 6. mail kell 15.30 Vilde toas.  NB! Vaadatakse üle kaitsmisele lubamine!
 • Reedel, 2. mail oli koduõppepäev. Kõik selle päeva tunnid kanda eKooli tunniplaanipõhiselt ja õppeülesannete hinded hiljemalt 7. mail.
 • 8.-9. mail sõidavad parimad õpilased koos õpetajatega külla sõpruskoolile Laudonasse. Info antud paberkandjal kõikidele osalejatele. 

Klassijuhatajad

 • Neljapäeval, 8. mail ja reedel 9. mail söövad kõik õpilased ja õpetajad 1. söögivahetunnil. Ootesööki ei ole. Bussid väljuvad neljapäeval, 8. mail kell 13.50 ja reedel, 9.mail kell 12.50.    
 • Kolmapäeval, 7. mail  1. tund 9. kl õpilastele Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi tutvustus auditooriumis.

Aineõpetajad   

 • 6. mail osalevad õpilased koolinoorte murdmaajooksuvõistlustel Kehtnas. Väljasõit kell 11.15. Nimekiri stendil ja personali listis.  
 • Sel nädalal on palju tunniplaani muudatusi. Jälgige tunniplaani. 
 • 12. mail on lastekoori lauljad ülevaatusel Raplas.  
 • 6. kl on osa õpilastest eesti keele ja matemaatika tasemetöö vabariiklikus valimis. Nimekirjad saadetud aineõpetajatele. .  
 • 22. mail 9. kl matemaatika proovieksam 3., 4. tunni ajal ruumis 205. Enne ja pärast eksamit on tavaline koolipäev.
 • 29. mail on 7. ja 8. kl üleminekueksamid. Üleminekueksami eel on õpilastel õigus ühele õppetööst vabale päevale. Antud päeva võib kasutada konsultatsiooniks kokkuleppel aineõpetajaga. 

 Huvikool

 • 15. mail kell 17.30 Juuru Rahvamajas huvikooli kevadkontsert (õpilastele hindeline) 
 • 19. mai kell 9.00 ruumis 413 4. klassi solfeedžo üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)
 • 23. mai kell 9.00 ruumis 403 4. klassi eriala üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)

Eelkool

 • 12. mail toimub koolitus eelkooli laste vanematele. Eelkool toimub 12. mail. Viiakse läbi tutvusuuringud koostöös VHK spetsialistidega. Info saadetud lastevanematele emailidele.

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus

 • 7. mai Nutilabori viimane kohtumine. Toimub võistlus "Nutikiirendus".
 • 12. mai kell 17.00 auditooriumis emadepäeva muinasjutuõhtu. Oodatud on algklassi õpilased koos lapsevanema(te)ga.
 • Huviringid töötavad 30. maini.
 • Kevadine kunstinäitus koolimaja kõrgeimal korrusel! Autorid põhikooli õpilased. Kuraator õp Anneli Simkin. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus