Viimati uuendatud Esmaspäev, 12 Mai 2014

Tänusõnad

 • Kiitus koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel kooli esindanud õpilastele: 

          4. kl Jürgen  Treinberg,  Lisanna  Kadarik - CT 500 m 2. koht;
          6. kl Kristofer Kraani, Dan  Mustallikas, Juss Parek,  Rando Aav;
          7. kl Mikk Anderson, Kevin  Teder,  Vivian Haljasmets, Mari-Liis Truusööt;
          8. kl Liis Lee,  Kristjan Lobjak - AP 2000 m 2. koht;
          9. kl Tarvo Heinroos - JP 2000 m 1. koht, Almar Ahlberg, Antero Raismaa, Geitrin Enno, Britta Roosaar;
          12. kl Kristel Leola
          Täname võistkonna esindajaid ja õpilaste juhendajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat.

 • Kiitus 3. kl õpilasele Kert Jaluksele ja 4. kl õpilasele Jani Kivile, kes saavutasid võistlustööga "Pimedate prillid" Nutivõistlusel 2014 Vaata Maailma SA eriauhinna: Parim Nutilaboris sündinud idee.
 • Kiitus Läti sõpruskooli tervistuskontserdil esinenud õpilastele ja õpetajatele. Täname juhendajaid õp Elve Ruus, Ester Ilves, Aleksandra Ilves.
 • Kiitus vanapaberi kogujatele: 1. kl Ihan Jalukse, Liis Juganson, Grettel Lukas; 3. kl Kert Jalukse; 4. kl Lisanna Kadarik, Jürgen Treinberg; 5. kl Rain Meri; 9. kl Tõnu Reemi.

Aineõpetajad    

 • Tasemetööd toimuvad 3. tunni ajal teisipäeval, 13.mail 6. kl eesti keel ruumis 303, kolmapäeval, 14. mail 3. kl eesti keel ruumis 120 ja neljapäeval, 15. mail 6. kl matemaatika ruumis 112.
 • Neljapäeval, 15. mail algusega kell 9.05 toimub 8. kl loovtööde kaitsmine auditooriumis.   
 • Palume jälgida tunniplaani muudatusi. 
 • Teisipäeval, 13. mail algklasside õpilased võistlustel Kohilas.
 • 8. kl õpilased, kes ei pääsenud loovtööde kaitsmisele, osalevad neljapäeval 9. kl ainetundides. 
 • 9. kl hinded välja panna hiljemalt 27. mail, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

Huvikool

 • 15. mail kell 17.30 Juuru Rahvamajas huvikooli kevadkontsert (õpilastele hindeline) 
 • 19. mai kell 9.00 ruumis 413 4. klassi solfeedžo üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets) 
 • 23. mai kell 9.00 ruumis 403 4. klassi eriala üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)

Huvitegevus

 • 21. mail kell 12.00 5.- 9. kl spordipäev.
 • 27. mai 9. klassi lõpukell 
 • Huviringid töötavad 30. maini.
 • Kevadine kunstinäitus koolimaja kõrgeimal korrusel! Autorid põhikooli õpilased. Kuraator õp Anneli Simkin.