Viimati uuendatud Teisipäev, 20 Mai 2014

Nädala info 19-05-2014

Tänusõnad

 • Kiitus kooli töötajate kõnnivõistlusel "Sinu sammud loevad" osalejatele: Ülle Elmik, Anne Järvik, Sirje Kautsaar, Mari Palu, Kersti Sepp, Martti Raavel, Piret Õunmaa.

Juhtimine  

 • Õppenõukogu toimub teisipäeval, 3. juunil kell 14.00. Hinded välja panna hiljemalt 2. juunil kell 12.00. 
 • 9. kl hinded välja panna hiljemalt 27. mail, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. 

Klassijuhatajad

 •  

Aineõpetajad    

 • Tasemetööd toimuvad teisipäeval, 20. mail 3. kl matemaatika 3. tund ruumis 120 ja kolmapäeval, 21. mail 6. kl inimese- ja ühiskonnaõpetus 2. tund ruumis 311.
 • 4., 6. kl õpilased 22. mail ekskursioonil Tartus.
 • 12. kl matemaatika riigieksam 23. mail Rapla VGs. 
 • 12. kl koolilõpueksam teisipäeval, 27. mail kell 9.05 auditooriumis.
 • 1., 2., 3. kl õpilased on 27. mail  ekskursioonil Tallinnas.  
 • 7. kl eesti keele ja  8. kl matemaatika üleminekueksamid neljapäeval, 29. mail.  Õpilastel on 28. mail eksamieelne vaba päev.
 • 1.- 6. kl õpil kodulooline konverents "Ajalugu on nii põnev" toimub 30. mail kell 9.00 auditooriumis. Osalevad üksikud õpilased.    
 • Palume jälgida tunniplaani muudatusi.   

 Huvikool

 • Reedel, 23. mai kell 9.00 ruumis 403 4. klassi eriala üleminekueksam (L.Kadarik, V.Haljasmets)

Eelkool

 •  2014. a sügisel 1. kl astuvate laste vanemate koosolek toimub 28. augustil kell 18.00 koolimajas. 

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus

 • 20. mai "Vanapaber 2014" lõpuüritus Veskisilla kalamajas Türi-Allikul. Osalevad: Grettel Lukas, Lisanna Kadarik, Jürgen Treinberg, Rain Meri, Tõnu Reemi. Väljasõit kell 11.00. Õpilased jõuavad kooli tagasi ~15.00. Kaasa sõidab huvijuht. 
 • 21. mail kell 12.55 5.- 9. kl spordipäev, neljapäeval, 29. mail algklasside spordipäev algusega kell 12.00. Vihmase ilma korral toimuvad tavalised koolipäevad, õppevahendid kaasa. 
 • 27. mai 9. klassi lõpukell 
 • Huviringid töötavad 30. maini.
 • Kevadine kunstinäitus koolimaja kõrgeimal korrusel! Autorid põhikooli õpilased. Kuraator õp Anneli Simkin. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus


 •