Viimati uuendatud Esmaspäev, 08 September 2014

Tänusõnad

 • ILUSAT ÕPPEAASTA ALGUST!

Juhtimine

 •  

Klassijuhatajad

 • Meeldetuletus: palume valida klassides klassivanemad.

Aineõpetajad     

 • Füüsikaõpetaja Merilin Must, poiste tööõpetuse õpetaja Heineri Karhu.
 • Tunniplaan on kodulehel ja ePäevikutes.  
 • ePäevikutes ja kodulehel on näha ka asendused tunniplaanis. Info saadetakse õpetajate meilidele. Jälgige igapäevaselt tunniplaani. Asendusõpetaja märgib tunni ePäevikusse. 
 • Pikapäevarühmad on alustanud tööd.  Alates 13.30st töötab 1.- 6. kl õpil kaks rühma: õppeklass ja vaba tegevus. Pikapäevarühmade päevakava ja täpsem info töökorralduse kohta on kodulehel. 
 • Palume hiljemalt 12. sept leida konsultatsiooni aeg ja märkida õpetajate toas olevasse tabelisse.
 • Korrapidamise graafik on õpetajate toas stendil. 

 Huvikool

 • Lauluõpetaja Damaris Ilves 
 • Huvikooli tunnid on alanud, lõplik tunniplaan valmib koostöös lastevanematega.   

Eelkool

 •  

Tugiteenused

 • Sotsiaalpedagoog Anne-Lys Vagur

Huvitegevus

 • Huviringide tunniplaan selgub septembrikuu jooksul.
 • 10. septembril osalevad 8. ja 9. klassi õpilased saate "Me armastame Eestit" salvestusel. Väljasõit kell 10.30. Kaasa sõidavad õp Mari Palu ja Ülle Rahuoja.
 • 10. septembril kell 11.45 algklasside spordipäev. Vihmase ilma korral on tavaline koolipäev.  
 • 12. septembril 6. tunni ajal Juuru Eduard Vilde Kooli õpilasesinduse esimene kohtumine akvaariumis (ÕE-ruumis). Oodatud praegused liikmed ja uued huvilised 5.-9. klassist.
 • 15. september - demokraatiapäev. Päeva tähistavad tegevused nädala jooksul ajaloo tundide raames 5.-9. klassile. Koordineerib õp Nele Aus.

Infotehnoloogia

Majandustegevus

 • Koristajad: Piret Peever ja Aime Põlts
 • Sekretär Triin Parek
 • Remondimeister-majahoidja Allan Arro
 • Riietehoidja Rita Vilks