Viimati uuendatud Esmaspäev, 15 September 2014

Nädala info 15.09.2014

 

Tänusõnad

 •  

Juhtimine

 • K, 17.09 Sirje Kautsaar hariduskonverentsil “IT revolutsioon või -evolutsioon?".

 • K, 24. septembril Mari Palu ja Meeri Ehandi osalevad koolitusel "Leiutamine kui loovtöö juhendamine".
 • N, 18.09 sekretär Triin Parek koolitusel. 

Klassijuhatajad

 • Meeldetuletus: palume valida klassides klassivanemad. Nimed edastada huvijuhile (samalaadne e-kiri saadetud listi 3. septembril).

Aineõpetajad     

 • Tunniplaan on kodulehel ja ePäevikutes.  
 • ePäevikutes ja kodulehel on näha ka asendused tunniplaanis. Info saadetakse õpetajate meilidele. Jälgige igapäevaselt tunniplaani. Asendusõpetaja märgib tunni ePäevikusse. 
 •  Pikapäevarühmad on alustanud tööd.  Alates 13.30st töötab 1.- 6. kl õpil kaks rühma: õppeklass ja vaba tegevus. Pikapäevarühmade päevakava ja täpsem info töökorralduse kohta on kodulehel. 
 • Korrapidamise graafik on õpetajate toas stendil ja saadetud õpetajate meilidele. 
 •  1. sept ja spordipäevade tunnid kanda ePäevikutesse.
 • Kolmapäeval, 17. sept osalevad 1.- 5. kl  õpilased Rapla mk koolinoorte jooksuvõistlustel. Väljasõit kell 10.15.

 Huvikool

 • Lauluõpetaja Damaris Ilves 
 • Huvikooli tunnid on alanud, lõplik tunniplaan valmib koostöös lastevanematega. 
 • Alates 10.09.2014 on Juuru Eduard Vilde Kool (JEVK) Eesti  Muusikakoolide Liidu liige (EML; http://www.muusikakoolid.ee/). 

Eelkool

 •  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus

 • Huviringide tunniplaan selgub septembrikuu jooksul. Ringid alustavad tööd oktoobrist.
 • 16. september - 5.-9. klassi spordipäev algusega kell 12.50. Vihmase ilma korral tavaline koolipäev.
 • 17. september - võrkpalli trenni esimene kohtumine. Trennid toimuvad kolmapäeviti kell 17.00 - 18.30; reedeti 15.00 - 16.30. Juhendab Agur Asperk (tel: 5154910). Oodatud kõik huvilised. Trenni kuutasu 10 eurot.
 • 23. september - lavavõitluse huviringi näidistunnid. 6. tund 1.-4. klass; 7. tund 5.-9. klass. Toimub kooli võimlas, juhendab Kalle Kõiv.
 • 29. september - Mihklipäeva sügisseadete näitus algkoolimaja saalis. Näitus kestab 3. oktoobrini. Osalejatele kingitus.
 • 30. september -  korvpalli esimene trenn 1.-5.- klassile. Trennid toimuvad teisipäeviti kell 13.40-14.35; reedeti 12.45 - 14.10 (3.-5. klassi õpilased liituvad pärast tunde). Juhendab Jüri Pritsin.
 • 3. oktoober - õpetajate päeva tähistamine. Korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga.
 • 7. oktoober - 45 õpilast 3.-8. klassist lähevad vaatama NUKU teatri etendust "Canterville´i lossi vaim". Kiri klassijuhatajatele edastatud. 

Infotehnoloogia

Majandustegevus

 • Tuleohutus - tuletõkkeuksed PEAVAD ALATI OLEMA KINNISES ASENDIS! Sulgureid ei tohi omavoliliselt lahti võtta!
 • Palun ruumi kasutajatel teha veaparandus dokumendi "Õpetaja ja töötaja tegutsemisjuhend häire olukorras" kontaktides: Sotsiaalpedagoog Anne-Lys Vagur 53306161