Viimati uuendatud Esmaspäev, 29 September 2014

Nädala info 22.09.2014

Juhtimine

 • 25., 26. september Sirje Kautsaar koolitusel

 • K, 24. septembril Mari Palu ja Meeri Ehandi osalevad koolitusel "Leiutamine kui loovtöö juhendamine".

Klassijuhatajad

 • Meeldetuletus: palume valida klassides klassivanemad. Nimed edastada huvijuhile (samalaadne e-kiri saadetud listi 3. septembril).

Aineõpetajad      

 • ePäevikutes ja kodulehel on näha ka asendused tunniplaanis. Sel nädalal on palju asendusi.  Jälgige igapäevaselt tunniplaani. Asendusõpetaja märgib tunni ePäevikusse.  
 • Korrapidamise graafik on õpetajate toas stendil ja saadetud õpetajate meilidele. 
 •  1. sept ja spordipäevade tunnid kanda ePäevikutesse.
 • Kolmapäeval, 24. sept osalevad 7.- 9. kl  noormehed Rapla mk koolinoorte jalgpallivõistlustel Valtus. Väljasõit kell 9.45. Nimekiri saadetud personali listi. 
 • Ootame õpetajatelt 8. kl õpilaste loovtööde teemasid hiljemalt 1. oktoobriks õppealajuhataja meilile. 
 • 10. oktoobril toimub kodulooline konverents "Ajalugu on nii huvitav" kell 9.00 auditooriumis.  

 Huvikool 

 • Huvikooli tunniplaan on valmis. 
 •  Alates 10.09.2014 on Juuru Eduard Vilde Kool (JEVK) Eesti  Muusikakoolide Liidu liige (EML; http://www.muusikakoolid.ee/).

Huvitegevus

 • Huviringide tunniplaan avalikustatud kooli huvitegevuse kodulehel, fuajees, õpetajate toas. Ringid alustavad tööd 6. oktoobrist.
 • 23. september - lavavõitluse huviringi näidistunnid. 6. tund 1.-4. klass; 7. tund 5.-9. klass. Toimub kooli võimlas, juhendab Kalle Kõiv.
 • 29. september - Mihklipäeva sügisseadete näitus algkoolimaja saalis. Näitus kestab 3. oktoobrini. Osalejatele kingitus.
 • 30. september -  korvpalli esimene trenn 1.-5.- klassile. Trennid toimuvad teisipäeviti kell 13.40-14.35; reedeti 12.45 - 14.10 (3.-5. klassi õpilased liituvad pärast tunde). Juhendab Jüri Pritsin.
 • 1. oktoober - FOTOJAHT 7. tunni ajal. Osalema on oodatud vähemalt 5-liikmelised võistkonnad. (NB: võistkonna võib moodustada ka erinevate klasside õpilaste vahel). Võistkonnal peab kaasas olema fotoaparaat ning võimalus pildid hiljem huvijuhi arvutisse laadida. Korraldab õpilasesindus.
 • 3. oktoober - õpetajate päeva tähistamine. Korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga.
  • Päevakava (tunnid 30 min
  • 1. tund 8.55 - 9.25
  • 2. tund 9.35 - 10.05
  • 3. tund 10.15 - 10.45
  • I söögivahetund (1.-6. k)
  • 4. tund 11.00 - 11.30
  • II söögivahetund (7.-9. kl)
  • Kojuminek (busside graafik täpsustamisel) 
 • 7. oktoober - õpilased 3.-8. klassist lähevad vaatama NUKU teatri etendust "Canterville´i lossi vaim". Kiri klassijuhatajatele edastatud.
 • 13.-17. oktoober - STIILINÄDAL. Korraldab õpilasesindus.
 • 15. oktoober - 1. ja 2. klassi õpilased Rapla Kultuurikeskuses vaatamas etendust "Pöial-Liisi".
 • 16. oktoober - koolipildistamine
 • 17. oktoober - I veerandi kogunemine. Diplomite, tänukirjade jagamine.

Infotehnoloogia

Majandustegevus

 • Tuleohutus - tuletõkkeuksed PEAVAD ALATI OLEMA KINNISES ASENDIS! Sulgureid ei tohi omavoliliselt lahti võtta!
 • Palun ruumi kasutajatel teha veaparandus dokumendi "Õpetaja ja töötaja tegutsemisjuhend häire olukorras" kontaktides: Sotsiaalpedagoog Anne-Lys Vagur 53306161