Viimati uuendatud Esmaspäev, 24 November 2014

Nädala info 24.11.2014

 

Klassijuhatajad   

 • Huvijuhile teavitada jõuluklassiõhtu toimumise kuupäev.
 • Konkurss "Edukakas, tegijaks, viisakaks Vilde jälgedes". Klassijuhatajad esitavad kandidaadid 1. detsembriks. Konkurss toimub kooliastmete kaupa.

Aineõpetajad        

 • Trimestrihinded välja panna hiljemalt 1. detsembril. 
 • Käitumishinnetena kasutame alates sellest õppeaastast hindeid "meeldiv" - M,  "rahuldav" - R ja "mitterahuldav" - MR. Täpsem info stuudiumis. 
 • Kolmapäeval, 26. nov osalevad õpilased 4. kl mälumängus Raplas. 
 • Politseitunnid toimuvad reedel, 28. nov ruumis 211: 3. tund 5. kl, 4. tund 8. kl ja 5. tund 9. kl õpilastele. 

Eelkool

 • Täname eelkoolis osalevaid lapsi ja nende vanemaid. Järgmine kokkusaamine toimub neljapäeval,  11. detsembril. Tunniplaan avalikustatud kooli kodulehel ja saadetakse lastevanemate listi.  

Tugiteenused

 •  Õppetundides kasutada rohkem individuaalse töö meetodeid, eriti HEV õpilaste õpetamisel.  

Huvitegevus 

 • 17.-21. november - maailmahariduse nädal 5.-9. klassile. Info klassijuhatajatelt ja huvijuhilt.25. november kell 12.00 auditooriumis - Mahtra Talurahvamuuseumi haridusprogramm "Kadrid on tulekul" 1.-4. klassile. Info klassijuhatajalt.
  • 24. november - 2.-3. tunni ajal kodunduse klassis toidukultuuri tutvustamine. Iga klass tutvustab oma riigi toitu. Hindamine kell 12.15.
  • 24. november - kell 13.00 kohtuvad 5.-9. klassi õpilased Tšiili aukonsuliga Henton Figueroa´iga.
  • 25. november - 4. tund (klassijuhataja tund) Vaba Lava. Iga klass tutvustab oma riiki läbi tantsu, muusika, etenduse vms eneseväljenduse kaudu
  • 26. november - kell 12.15 (4. tunni lõpust) fuajees. Kodanikupäeva raames maailmahariduse nädala võitja väljakuulutamine. Klasside tänamine osalemise eest!
 • 25. november kell 12.00 auditooriumis - Mahtra Talurahvamuuseumi haridusprogramm "Kadrid on tulekul" 1.-4. klassile. Info klassijuhatajalt.
 • 25. november - päevakava muudatus. 4. tund on klassijuhatajatund. Edasi jätkuvad 4., 5., 6. ainetund. NB: korvpalli trenni ei toimu. 
 • 1. detsember - õpilastega vestleb teemal "Eesti teater 2014. aastal" näitleja Külli Reinumägi. 5.-6. klass 5. tund; 7.-9. klass 6. tund. Koht: auditoorium. 
 • 3. detsember - algklasside õpilased Tallinnas ("Koerhaldjas Mia" muusikal Nordea Kontserdimajas). 
 • 9. detsember - algklasside õpilased (registreeritud) Võhma küünlavabrikus. Info klassijuhatajalt. 
 • 17. detsember - 1.-4. klassi jõulupidu rahvamajas. 5.-9. klassil jõuluklassiõhtu.
 • 18. detsember kell 18.00 - jõulukontsert Juuru kirikus. Oodatud on väga ka lapsevanemad.
 • Jõulud Juuru Eduard Vilde Koolis - loe tegevuste kohta siit: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/357-joulud-2014 
 • Klaasimaali ring ei alusta enne II poolaastat. 

Infotehnoloogia 

Juhtimine 

 • Õppenõukogu toimub 2. detsembril kell 15.30 auditooriumis.