Viimati uuendatud Esmaspäev, 08 Detsember 2014

Nädala info 8.12.2014

Tänusõnad

 • Kiitus õpilasesinduse liikmetele algklasside päkapikutunni läbiviimise eest: Rando Aav, Karl Agasild, Carmel Karlson, Liisa-Lotta Lokk, Gerlinde Sims, Roomet Tulk.
 • Kiitus õpilastele ja õpetajatele koolimaja ning klassiruumide kaunistamise eest! 

Klassijuhatajad   

 • Klassihommikud ja-õhtud toimuvad: 8. kl - 12. dets õhtu; 5. kl - 17. dets hommik; 7. kl - 17. dets õhtu; 6. ja 9. kl- 19. dets hommik

Aineõpetajad 

 • II trimestri algul selgitada õpilastele, millised on suuremahulised tööd, mille alusel pannakse välja trimestrihinne.  

Huvikool  

 • Viiuli- ja lauluklassi õpilaste jõulukontsert 15. detsembril kell 14.45 auditooriumis. Kontsert toimub õppeprogrammi raames.

Eelkool

 • Eelkooli tunnid on neljapäeval, 11. detsembril, järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 13. jaanuaril 2015. a. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel ja saadetakse lastevanemate listi.  

Tugiteenused

 •  Õppetundides kasutada rohkem individuaalse töö meetodeid, eriti HEV õpilaste õpetamisel.  

Huvitegevus 

 • Kes on Juuru koolis edukas, tegija, viisakas? Hääletada saab siit: http://goo.gl/forms/UIT1SBr7i5 NB: hääletada saavad Google konto omanikud. Hääletus kestab 15. detsembrini!
 • 8.-12. detsember - päkapikumütsi nädal. Piparkookide näitus fuajees ja algkoolimaja saalis. 
 • 8. detsember - 2. tunni ajal võimlas algklasside päkapikutund. Korraldab õpilasesindus.
 • 9. detsember - algklasside õpilased (registreeritud) Võhma küünlavabrikus. Info klassijuhatajalt. Väljasõit kell 10.45.
 • 10. detsember - kell 15.00 võimlas 5.-9. klassi "Villaste sokkide ralli". Võistkonnas 5 õpilast.
 • 15. detsember - jõululaat kooli fuajees.
 • 17. detsember - 1.-4. klassi jõulupidu rahvamajas. Peo kestvus 9.00-12.00.
 • 18. detsember - mälumängu II voor. Tund täpsustamisel!
 • 18. detsember kell 18.00 - jõulukontsert Juuru kirikus. Oodatud on väga ka lapsevanemad.
 • Jõulud Juuru Eduard Vilde Koolis - loe tegevuste kohta siit: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/357-joulud-2014 
 • Klaasimaali ring ei alusta enne II poolaastat. 

Infotehnoloogia