Viimati uuendatud Laupäev, 27 Aprill 2013

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium

 

Tänusõnad 

 • Kiitus õpetaja Lily Kononovale õpilaste väga hea ettevalmistamise eest vene keele ja Anneli Simkinile, Aili Parekile ning Ülle Elmikule õpioskuste olümpiaadiks.
 • Kiitus 7. kl õpilasele Dairi Reinvartile vene keele olümpiaadil 4. koha saavutamise eest ja 1. kl Kert Jaluksele, 2. kl Roomet Tulkile, Gerlinde Simsile ja 3. kl Lisette Marie Räbovõitrale osalemise eest õpioskuste olümpiaadil.
 • Täname südamenädala üritustel osalenud õpilasi!

 

Juhtimine

 • 4.mail külastab kooli sisehindamise nõunik, kes küsitleb õpetajaid ja juhtkogu liikmeid.
 • Arvutiklassi kasutamine: vahetundide ajal ei viibi õpilased ilma õpetajata klassis; ainetunni ajal ei tohi õpilased külastada keelatud lehekülgi; enne arvutiklassist lahkumist kontrollib aineõpetaja, et kõik arvutid oleks suletud, klass korras. 
 • Parimate õpilaste vastuvõtt toimub 4. juunil (muudatus seoses lastekaitsepäeva tähistamisega).
 • Neljapäeval, 26.aprillil toimuvad individuaalsed vestlused 9.klassi õpilastega edasiõppimise teemal (õpilane, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja, direktor). Aineõpetajal on õigus otsustada, kas ta lubab oma tunnist õpilase vestlusele. Vastasel korral lepitakse lihtsalt uus aeg omavahel kokku. Õpetajatele, kelle tundi see puudutab, saadetakse eraldi ajakava.
 • Esmapäeval, 30. aprillil kell 14.30 õnnitleme õpetaja Heineri Karhut juubeli puhul auditooriumis.
 • Direktor S.Kautsaar puhkusel 30.aprill kuni 11.mai 2012. Õppe- ja kasvatustöö osas vastutab õppealajuhataja P.Malva ja majandusküsimustes V.Tammik. 

 

Klassijuhatajad

 • Prügikoristuspäev on 30. aprillil. Toimub neli ainetundi, pärast sööki territooriumitele. Territooriumite graafiku koostab majandusjuhataja koostöös klassijuhatajatega ja edastab päeva info õpetajatele 24. aprilli hommikul. Algklassid koristavad oma territooriume hommikupoole. Kooliringi buss väljub kell 14.20 (nendele õpilastele, kes on kooli tagasi tulnud). Kaiu, Kuimetsa, Ingliste liinibussidega. 
 • Klasside tunniplaanide viijatel igal hommikul vaadata tunniplaani ja teavitada klassi õpilasi muudatustest. 
 • Pöörake tähelepanu klassijuhataja tunnis vahetusjalanõude vajalikkusele koolis.  

 

Aineõpetajad  

 • 12. kl kursuse- ja kooliastmehinded välja panna hiljemalt 25. aprillil. Klassijuhatajale teada anda täiendavale õppetööle jäävatest õpilastest samuti 25. aprillil. Kursuse hinne läheb lõpupäevikusse, kui lukustad eKoolis päeviku. Klassijuhataja paneb õpetajate tuppa päevikute kappi abiturientide 10.- 12. kl kursusehinnete tabeli, kuhu märkida kooliastmehinded. Kooliastmehinded välja panna ka eKooli. Kõik lõpukellapäeva tunnid kanda eKooli.
 • Seoses  õpetajate haigestumistega palume igal hommikul vaadata tunniplaani.  

 

Tugisüsteemid

 •  

 

Huvitegevus

 • E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi huvitegevuse kodulehekülg "Järeltulija" on avalik:http://www.juuru.edu.ee/jareltulija 
 • Õpilasesindus korraldab Aasta õpetaja 2011/2012 valimise. Kandidaatide esitamine toimub virtuaalselt aadressil: http://www.eformular.com/juurugymn/aastaopetaja.html NB: oma kandidaadi saavad esitada nii õpilased, lapsevanemad kui ka kolleegid!
 • Suurjooks lükkus edasi või asendame 5.- 8., 10. kl orienteerumismänguga 4. juunil.
 • Koolinoorte murdmaajooksu võistlused teisipäeval, 8. mail Kehtnas.  
 • Reedel, 27. aprillil on Juurus Teadusbuss: 5. t 6., 7. kl õpilastele, 6. t 8.- 11. kl õpilastele. Aineõpetajad on koos õpilastega auditooriumis üritusel.
 • 1. juunil on lastekaitsepäeva üritus koostöös Juuru Rahvamajaga.  

Infotehnoloogia

 • Tiigrihüppe SA kooli projektorite soetamise taotlust ei rahuldanud. 

Majandustegevus

 •  

Kogukonnainfo

Tegevuskava:

 

Kuupäev 

Sihtgrupp

Ettevõtmine, sündmus jms 

Koht 

Märkused

K, 25.aprill

1. kl astujad 2012/2013. õa

kell 15.00

Koolieelikute päev Ruum 112
N, 26.aprill

12. kl õpilased

10.- 12. kl õpil 1., 2. t

Lõpukellapäev

10.- 12. kl õpil 1., 2. t

Euroopa Parlamendi mäng 

 

Ruum 203

R, 27.aprill

5. t 6., 7. kl õpil

6. t 8.- 11. kl õpil

Teadusbussi filmietendus Auditoorium
R, 27.aprill 4.- 5. kl poisid Koolinoorte 1.- 5. kl jalgpallivõistlused Valtu

E, 30. aprill 

7.,8.,10.,12.kl  eksamiainete õpetajad

Üleminekueksamite ja 12. kl koolieksamite  materjalide esitamine

 

E, 30. aprill

12. kl õpilased Eesti keele riigieksam Rapla ÜG
E, 30. aprill

1.- 11. kl õpil

alates 5. tunnist, algklassid hommikupoole

Prügikoristuspäev
N, 3.mai

5.- 9. kl võistkonnad

Start kell 14.00

Teatejooksude päev Rapla
R, 4. mai 12. kl õpilased Ühiskonnaõpetuse riigieksam Rapla ÜG
R, 4. mai 9. kl õpilased 1.- 3. tund Eesti keele proovieksam auditoorium