Viimati uuendatud Teisipäev, 31 Märts 2015

Nädala info 30.03.2015

 

Tänusõnad

 • Kiitus õpilastele Rapla mk 1.- 3. kl koolinoorte saalijalgpallivõistlustel 1. koha saavutamise eest. Võistkonda kuulusid 2. kl Ihan Jalukse, Janre Jõgi, Kennet Vaarma, Kaspar Liiv; 3. kl Robert Tulk, Mattias Lobjak, Kermo Kerner. Täname võistkonna esindajat Anne Järvikut.

Aineõpetajad     

 • Õpetaja parandab trimestrihinde stuudiumis võimalusel hiljemalt 30. märtsil. 
 • Neljapäeval, 2. aprill on viis ainetundi. Kooliringi bussid väljuvad kell 13.40 - Maidla, Orguse, Ingliste, Kaiu, Kuimetsa ja Mahtra, Järlepa, Härgla. 
 • 7. aprillil 1.- 3. kl õpil aineviktoriin Raplas. Väljasõit kell 12.30. 
 • 8. aprillil osalevad õpilased inimeseõpetuse olümpiaadil. Nimekiri ja ajakava personali listis.
 • 9. aprill 8. kl õpilased Tallinnas. 
 • 17. aprillil 7. ja 9. kl õpilased õppekäigul Tallinnas.
 • 21. aprillil KEAT koolitus 6. kl õpil 6., 7. tund auditooriumis. 
 • 8. kl loovtööd esitada köidetuna hiljemalt 24. aprillil kantseleisse.                  

Huvikool 

 • Huvikooli eksamid toimuvad: 12. mai 4. kl klaverieksam; 18. mai 4. kl solfedžoeksam.

Eelkool

 • Järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 7. aprillil 2015. a. Tunniplaan kooli kodulehel ja saadetakse lastevanemate listi.

Huvitegevus  

 • 30.03-02.04 - STIILINÄDAL. Esmaspäev vanurid, teisipäev tited, kolmapäev mafioosod, neljapäev "Tulevik 2115".
 • 1. aprill - Naljapäeva tähistamine. Korraldab Leela Ehasalu huvijuhi praktika raames.
  • 5. tunni ajal 1.-4. klassile "Juurikas viskab villast" - anekdootide jutustamise konkurss. Info saadetud Stuudiumisse.
  • 7. tunni ajal PLAYBACK rahvamajas. Korraldab kooli õpilasesindus. Osalemine 5.-9. klassile kohustuslik, algklassidele vabatahtlik!
 • 2. aprill - Billy Ellioti muusikal Nordea Kontserdimajas. Osalevad osalustasu tasunud õpilased ja õpetajad. Väljasõit kell 12.45. Tagasi Juuru 18.00 (kojusõidu organiseerib kodu).
 • 6. aprill - Vilde loodusring Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses. Koordineerib Meeri Ehandi. Osaleb 20 õpilast 5.-8. klassist.
 • 7. aprill - eTwinningu projekt "Tervisepäev meie koolis"
 • 20. aprill kell 13.40 5.-9. klassi õpilaste kohtumine Mihkel Rauaga. 
 • 20.-24. aprill - "Südamega looduses" (südame+loodusnädal).
 • 29.-30. aprill - Laudona kooli sõprusvisiit Juuru kooli

Majandustegevus

 • Palun jätkuvalt täita ruumi temperatuuri vormi! 

Juhtimine 

 • 2.veebruar - 2. aprill viibib koolimajas huvijuhi praktikal Leela Ehasalu. Juhendab Mari Palu.
 • Palun täita II poolaasta eksperthinnangud hiljemalt 12. aprilliks.