Viimati uuendatud Esmaspäev, 06 Aprill 2015

Tänusõnad

 • Kiitus konkursil "Juurikas viskab villast" osalenud õpilastele. Palju õnne võitjatele: 1. kl Kelly Helena Paiken, 2. kl Laura Karen, Ihan Jalukse, 3. kl Kermo Kerner, 4. kl Markus Aus.
 • Kiitus Playbackil osalenud õpilastele. Palju õnne võitjatele: I koht 8. klass; II koht 5. klassi tüdrukud; III koht PS Troika (Rando Aav, Jürgen Lee, Rain Meri). Täname õpilasesindust ürituse läbiviimise eest!

Klassijuhatajad   

 • Hinnetelehed kodudesse saadetakse 17. aprillil.  

Aineõpetajad      

 • 7. aprillil 1.- 3. kl õpil aineviktoriin Raplas. Väljasõit kell 12.30. 
 • 8. aprillil osalevad õpilased inimeseõpetuse olümpiaadil ja füüsikaviktoriinis arvutiklassis. Nimekiri ja ajakava stuudiumis.
 • 9. aprillil 6. kl õpilased vene keele festivalil.  
 • 9. aprill pärast 3. tundi 8. kl õpilased Tallinnas.
 • 17. aprillil 7. ja 9. kl õpilased õppekäigul Tallinnas.
 • 21. aprillil KEAT koolitus 6. kl õpil 6., 7. tund auditooriumis. 
 • 8. kl loovtööd esitada köidetuna hiljemalt 24. aprillil kantseleisse.  
 • PISA test toimub 6. mail.                

Huvikool 

 • Huvikooli eksamid toimuvad: 12. mai 4. kl klaverieksam; 18. mai 4. kl solfedžoeksam.

Eelkool

 • Järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 7. aprillil 2015. a. Tunniplaan kooli kodulehel ja saadetakse lastevanemate listi.  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus 

 • 6. aprill - Vilde loodusring Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses. Koordineerib Meeri Ehandi. Osaleb 20 õpilast 5.-8. klassist.
 • 7. aprill - eTwinningu projekt "Tervisepäev meie koolis". Kava saadetud Stuudiumisse!
 • 20. aprill kell 13.40 5.-9. klassi õpilaste kohtumine Mihkel Rauaga. 
 • 20.-24. aprill - "Südamega looduses" (südame+loodusnädal).
 • 29.-30. aprill - Laudona kooli sõprusvisiit Juuru kooli 

Infotehnoloogia 

 •  

Majandustegevus

 • Palun jätkuvalt täita ruumi temperatuuri vormi! 
 • Palume abi! Ruumide valdajatel jälgida radiaatoritel termoregulaatorite asendit (et oleks 2, mitte 5 peal!). Õpilastel ei ole lubatud neid keerata!

Juhtimine