Viimati uuendatud Esmaspäev, 13 Aprill 2015

Nädala info 13.04.2015

 

Tänusõnad

 • Kiitus õp Anne Järvikule, Helle Kiviseljale ja Anneli Simkinile eTwinningu projekti "Tervisepäev meie koolis" läbiviimise eest.
 • Kiitus Rapla mk lauatennisevõitlustel osalenud õpilastele:  7. kl Juss Parek; 8. kl  Romet Raismaa, Vivian Haljasmets. Täname võistkonna esindajat Anne Järvikut. 
 • Kiitus III kooliastme saalihoki turniiri korraldamise eest: 8. kl Romet Raismaa, Kevin Teder, Mihkel Voronkov.

Klassijuhatajad   

 • Hinnetelehed kodudesse saadetakse 28. aprillil.  

Aineõpetajad   

 • Mõnes õppeaines pole õpilastel veel ühtegi hinnet. Teha rohkem õpilaste teadmiste kontrolliks hindelisi töid. 
 • 17. aprillil 7. ja 9. kl õpilased õppekäigul Tallinnas. Kaasas õp Nele Aus ja Mari Palu.
 • 21. aprillil KEAT koolitus 6. kl õpil 6., 7. tund auditooriumis. 
 • 8. kl loovtööd esitada köidetuna kiirköitjasse hiljemalt 24. aprillil kantseleisse. 
 • 7. kl eesti keele ja 8. kl  matemaatika üleminekueksamite materjalid esitada õppealajuhatajale hiljemalt 30. aprillil. Eksamid toimuvad 20. mail. 
 • PISA test toimub 6. mail ruumis 306. Õpilaste teavitamine 23. aprillil esimesel suurel vahetunnil. Info õpilastele ja lastevanematele saadetud Stuudiumisse. 

 Huvikool 

 • Huvikooli eksamid toimuvad: 12. mai 4. kl klaverieksam; 18. mai 4. kl solfedžoeksam.

Eelkool

 • Järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 5. mail. 2015. a. Tunniplaan pannakse kodulehele ja saadetakse lastevanemate listi.

Huvitegevus 

 • 20. aprill kell 13.40 5.-9. klassi õpilaste kohtumine Mihkel Rauaga. 
 • 20.-24. aprill - "Südamega looduses" (südame+loodusnädal). Klasside tegevused saadetud läbi Stuudiumi klassijuhatajatele.
  • 20. aprill - KESKKONNABUSSI õppeprogrammid igale klassile.
  • 21. aprill - Hambatervise loeng 1.-5. klassile.
  • 22. aprill - Tarsi talu rabamatk 1.-4. klassi õpilastele. NB: osalustasu
  • 23. aprill - loodusteemaliste klassipiltide esitlemine fuajees
  • 24. aprill - Vilde loodusringi konverents. Avatud on Õpilaskohvik!
 • 29.-30. aprill - Laudona kooli sõprusvisiit Juuru kooli. Päevakava ja lisainfo saadetakse klassijuhatajatele ja aineõpetajatele Stuudiumisse.
 • 5. mai - klassijuhatajatundidest Juuru aleviku korrastamine.

Majandustegevus

 • Palun jätkuvalt täita ruumi temperatuuri vormi! 
 • Palume abi! Ruumide valdajatel jälgida radiaatoritel termoregulaatorite asendit (et oleks 2, mitte 5 peal!). 

Juhtimine