Viimati uuendatud Esmaspäev, 20 Aprill 2015

Nädala info 20.04.2015

 

Tänusõnad  

 • Kiitus inimeseõpetuse olümpiaadil osalenud õpilastele: 8. kl Mari-Liis Truusööt maakonnas 1. koht, kutsutud vabariiklikule olümpiaadile, Mariliis Reimann maakonnas 3. koht; 7. kl Rando Aav, Kristofer Kraani; 6. kl Lisette Marie Räbovõitra, Rain Meri; 5. kl Gerlinde Sims, Karola Riis. Täname õpetaja Anne Järvikut õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks. 
 • Kiitus Rapla mk 1.- 5. kl poiste korvpallivõistlustel 3. koha saavutanud õpilastele. Võistkonda kuulusid 2. kl Matteus Aus, Kennet Vaarma; 3. kl Robert Tulk; 4.kl Markus Aus, Andreas Liimann, Ragnar Ahlberg; 5. kl Jürgen Treinberg. Täname võistkonna treenerit Jüri Pritšinit.  
 • Kiitus Rapla mk 1. kooliastme õpioskuste olümpiaadil osalenud õpilastele: 1. kl Regiina Evardson; 2. kl Liis Juganson 2. koht, Ihan Jalukse; 3. kl Kermo Kerner. Täname juhendajaid õpetajaid Aili Parekut, Ülle Elmikut, Heli Luhaorgu. Täname kõiki algklasside õpetajaid maakondliku 2. kl õpioskuste olümpiaadi küsimuste koostamise ja parandamise eest. 
 • Kiitus Rapla mk võrkpallivõistlustel  osalenud õpilastele:  7. kl Kaisa Kornak; 8. kl Vivian Haljasmets. Täname võistkonna treenerit Agur Asbergi. 
 • Kiitus Rapla mk vene keele festivalil osalenud õpilastele: 6. kl Uko Karus, Kristin Maria Paiken, Hannaliise Sepp. Täname õpilaste juhendajat õpetaja Lily Kononovat.
 • Kiitus Raplamaa Laulukarusselli Juuru eelvoorus osalenud õpilastele: 1. kl Regiina Evardson, Margarete Juks, Kelly Helena Paiken; 2. kl Kreta Liisa Aasamaa, Matteus Aus, Ihan Jalukse, Grettel Lukas - vanuserühma parim, edasipääs maakonnavooru, Kennet Vaarma; 3. kl Anelika Jõgi, Kevin Kornak; 5. kl Hannagrete Sepp - vanuserühma parim, edasipääs maakonnavoooru. Täname õpilaste juhendajaid Elve Ruusi, Damaris Ilvest ja Ester Ilvest õpilaste hea ettevalmistamise eest konkursiks.

Klassijuhatajad   

 • Hinnetelehed kodudesse saadetakse 28. aprillil.
 • 30. aprillil väljuvad kooliringibussid kell 14.45. 

Aineõpetajad 

 • 21. aprillil KEAT koolitus 6. kl õpil 6., 7. tund auditooriumis. 
 • 22. aprillili psühholoogilised uurimused 3.- 9. kl õpilastele. Täpsem info Stuudiumis või sotsiaalpedagoogilt.  
 • 8. kl loovtööd esitada köidetuna kiirköitjasse hiljemalt 24. aprillil kantseleisse. Meelespea saadetud õpilastele ja juhendajatele Stuudiumisse.
 • 24. aprillil 1.- 5. kl poisid jalgpallivõistlustel. 
 • 7. kl eesti keele ja 8. kl  matemaatika üleminekueksamite materjalid esitada õppealajuhatajale hiljemalt 30. aprillil. Eksamid toimuvad 20. mail. 
 • 5. mail toimub 8. kl 6. tunni ja 9. kl 7. tunni ajal töötukassa infotund auditooriumis. 
 • PISA 2015 test toimub 6. mail ruumis 306. Õpilaste teavitamine 23. aprillil esimesel suurel vahetunnil auditooriumis. Info saadetud valitud 15-a õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele Stuudiumisse. 

 Huvikool 

 • Huvikooli eksamid toimuvad: 12. mai 4. kl klaverieksam; 18. mai 4. kl solfedžoeksam.
 • 7. mai - huvikooli emadepäevakontsert. 

Eelkool

 • Järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 5. mail. 2015. a. Tunniplaan kodulehel ja saadetud lastevanemate listi.

Huvitegevus 

 • 22. aprill kell 14.35 auditooriumis - 5.-9. klassi õpilaste kohtumine Mihkel Rauaga. 
 • 20.-24. aprill - "Südamega looduses" (südame+loodusnädal). Klasside tegevused saadetud läbi Stuudiumi klassijuhatajatele.
  • 20. aprill - KESKKONNABUSSI õppeprogrammid igale klassile.
  • 21. aprill - Hambatervise loeng 1.-4. klassile 1. tunni ajal auditooriumis.
  • 22. aprill - Hambatervise loeng 5. klassile 1. tunni ajal arvutiklassis. 
  • 22. aprill - Tarsi talu rabamatk 1.-4. klassi õpilastele. Väljasõidud: kell 9.30 2. klass (kaasas õp Ülle Elmik ja Mari Palu); kell 10.30 1., 3., 4. kl õpilased (kaasas õp Heli Luhaorg ja Aili Parek).
  • 23. aprill - loodusteemaliste klassipiltide esitlemine fuajees
  • 24. aprill - 5.-6. tunni ajal Vilde loodusringi konverents, osalevad loodusringi õpilased. Alates 1. vahetunnist on avatud Õpilaskohvik! 
 • 29.-30. aprill - Laudona kooli sõprusvisiit Juuru kooli.
  • NB: kõik info seoses lätlaste visiidiga (ootesöögi kellaaja muudatus; õhtune koosviibimine; bussiringi kellaajad) teavitatakse läbi Stuudiumi.
 • 5. mai - klassijuhatajatundidest Juuru aleviku korrastamine. 

Majandustegevus

 • Palun jätkuvalt täita ruumi temperatuuri vormi! 
 • Palume abi! Ruumide valdajatel jälgida radiaatoritel termoregulaatorite asendit (et oleks 2, mitte 5 peal!). 

Juhtimine